เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร?

การเช็ดตา (Eye care) ในผู้สูงอายุ

18 September 2018

author:

การเช็ดตา (Eye care) ในผู้สูงอายุ

      ในขณะที่ตนเรามีอายุมากขึ้นมีกระบวนการสูงอายุ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสายตายาว เลนส์หรือกระจกตาขุ่น เกิดต้อกระจกกล้ามเนื้อตาเสื่อม ความไวในการมองภาพลดลง ทำให้ปวดศีรษะได้ง่าย มีน้ำตาลดลง ทำให้ตาแห้งระคายเคือง เป็นต้น การเช็ดตาจึงมีความสำคัญเพื่อรักษาความสะอาดให้ดวงตา ผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องรู้วิธีการเช็ดตาอย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อความสะอาดและสุขสบาย
 2. เพื่อลดการสะสมของ (Discharge)
 3. เพื่อลดการติดเชื้อ

อุปกรณ์

 1. กล่องใส่สำลีกลมสำหรับเช็ดตา
 2. น้ำต้มสุข หรือน้ำเกลือ Normal saline
 3. ถังขยะสำหรับใส่สำลีเช็ดตาแล้ว

วิธีปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์มาที่เตียงผู้สูงอายุให้พร้อม
 2. ล้างมือให้สะอาดก่อนเช็ดตาผู้สูงอายุ
 3. แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบก่อนการทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทุกครั้ง
 4. จับสำลีจากกล่องเช็ดตา โดยการหยิบสำลี 2 ก้อนประกบกันไว้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัดบีบน้ำจากสำลีให้หมาดๆ
 5. หยิบสำลีแยกจากกัน โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มืออีกข้าง สัมผัสด้านนอกของสำลีโดยแยกสำลีข้างละ 1 ก้อน
 6. ใช้สำลี 1 ก้อนในการเช็ดตา โดยใช้ด้านที่ไม่ได้สัมผัสกับนิ้วมือ เช็ดจากหัวตาไปหางตาอย่างนุ่มนวล โดยเช็ดเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 7. หากไม่สะอาดให้ใช้สำลีอีกก้อนเช็ดด้วยวิธีเดียวกันกับข้อ 6 จนสะอาด
 8. เช็ดตาวิธีเดียวกันกับข้อ 6 และ 7
 9. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย
 10. ล้างมือหลังการเช็ดตาให้สะอาดทุกครั้ง

หมายเหตุ

 • ประเมินลักษณะของสารคัดหลั่งหรือ Discharge ที่ออกจากตาทุกครั้งพร้อมทั้งลงบันทึกลักษณะและปริมาณ
 • ไม่เช็ดตาขณะผู้สูงอายุลืมตาเนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อกระจกตา(Cornea)ของผู้สูงอายุ
 • เช็ดตาให้กับผู้สูงอายุที่ไม่รู้สึกตัวอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง
 • ควรมีการเปลี่ยนสำลีสำหรับเช็ดตาในกระปุกทุกวัน

ด้วยความปรารถนาดีจากทีมแพทย์และพยาบาล Health at home