เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร?

การโกนหนวด (Shaving) ผู้สูงอายุ

18 September 2018

การโกนหนวด (Shaving) ผู้สูงอายุ

ในผู้ชายหลายๆคนนั้นการโกนหนวดเพื่อความสุขสบาย และเป็นผลทางจิตใจอย่างหนึ่ง ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์โกนหนวดและวิธีการโกนหนวดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนนั้นมีความสำคัญและจำเป็น เช่น ผู้สูงอายุที่มีเกร็ดเลือดต่ำ ไม่ควรใช้มีดโกนควรใช้เครื่องโกนหนวดชนิดไฟฟ้า

ในกรณีผู้สูงอายุสมองเสื่อมไม่ควรใช้มีดโกนชนิดใบมีด เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นไม่เข้าใจว่ากำลังทำสิ่งใด ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุต่อต้านและลุกอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดผิวหนังได้ ควรเลือกใช้เครื่องโกนหนวดชนิดไฟฟ้า เป็นต้น

ดังนั้นการโกนหนวดควรคำนึงถึงทั้งด้านความปลอดภัย และความสุขสบายของผู้สูงอายุด้วยทุกครั้งโดยที่ผู้ดูปละควรทราบ และสามารถปฏิบัติการดูแลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

            เพื่อความสะอาดและความสุขสบาย

อุปกรณ์

 1. มีดโกนหนวด
 2. ครีมโกนหนวดหรือสบู่
 3. โลชั่น
 4. ผ้าผืนเล็ก 1 ผืน ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน

วิธีปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมไปยังเตียงผู้สูงอายุ จัดวางให้ใกล้มือตามลำดับ
 2. จัดท่าให้ผู้สูงอายุให้อยู่ในท่ากึ่งศีรษะสูง(ถ้าไม่มีข้อห้าม) หรือนอนราบ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สว่าง สามารถมองเห็นได้
 3. วางผ้าเช็ดตัวเหนือบริเวณหน้าอกผู้สูงอายุ
 4. ใช้ผ้าผืนเล็กชุบน้ำให้เปียก เช็ดบนใบหน้าของผู้สูงอายุทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที
 5. ใช้สบู่หรือครีมโกนหนวดเทลงในมือ แล้วฟอกบริเวณขากรรไกรเหนือริมฝีปากและคาง
 6. ใช้มืออีกข้างดึงผิดหนังให้ตึง แล้วใช้มีดโกนหนวดโกนลง
 7. เสร็จแล้วเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่โกนหนวด แล้วทาโลชั่นหลังโกนหนวด
 8. เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
 9. ล้างมือให้สะอาด

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลทุกท่านนะคะ

ผู้ดูแลมืออาชีพ แคร์โปรของเฮลท์ แอท​ โฮม