เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร?

ความแตกต่างระหว่าง พยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล vs ผู้ช่วยเหลือคนไข้

11 October 2018

author:

ความแตกต่างระหว่าง พยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล vs ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หลายๆ ท่านที่กำลังมองหาผู้ดูแล ให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัว ส่วนใหญ่ที่โทรสอบถามบริการจากทาง  Health at home  อาจจะยังสงสัยว่า พยาบาล (Registered Nurse) / ผู้ช่วยพยาบาล ( Practical nurse )  / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( Nurse aids) / ผู้ดูแลของ Health at home  ( Care Pro  ) นั้นมีความสามารถแตกต่างกันอย่างไรและ ควรเลือกใช้ผู้ดูเเลประเภทไหนดี ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยในบ้านของบ้านของตนเอง

            วันนี้ Health at home  จะมาบอกเล่าถึงความแตกต่างและเปรียบเทียบขอบเขตความสามารถของผู้ดูแล

ทั้ง 4 ประเภท ให้ผู้อ่านได้ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจกันค่ะ

  • พยาบาลวิชาชีพ –  Registered Nurse ( RN )

 คือ  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เรียน 4 ปี ได้ใบประกอบวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพในด้านบริการสุขภาพอนามัยทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน  มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแล เพื่อบรรเทาอาการโรค การประเมินภาวะสุขภาพ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการทำหัตถการต่างๆ  

  • ผู้ช่วยพยาบาล – Practical Nurse ( PN )

คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี ซึ่งหลักสูตรจะเปิดสอนเฉพาะ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นหลักสูตรที่ สภาการพยาบาลรับรอง  มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลเพื่อบรรเทาอาการโรค ทำหัตถการต่างๆ ยกเว้น การให้ยา ฉีดยา และหัตถการที่มีการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในร่างกาย

  • ผู้ช่วยเหลือคนไข้ / พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล – Nurse Aids ( NA )

คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  เรียน 6 เดือน  มีความสามารถเทียบเท่าผู้ช่วยพยาบาล (PN)   ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงกาศึกษาธิการ  แต่ไม่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล  

  •   ผู้ดูแลของ Health at Home – Care Pro

คือ ผู้ดูแลมืออาชีพ มีประสบการณ์ ทำงานดูแลเป็นวิชาชีพ  และผ่านการทดสอบทักษะการดูแลโดยทีมแพทย์พยาบาล ของ  Health at home ทั้งหมด  13 ทักษะ  ก่อนเข้ารับงาน  และเมื่อเริ่มงานแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยผ่านทางแอปพลิเคชัน  ซึ่งทีมพยาบาลของเราจะอ่านข้อมูลที่ผู้ดูแลบันทึกผ่านแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลสุขภาพต่างๆ และเตรียมพร้อมในการให้คำปรึกษากับผู้ดูแล และครอบครัวผู้รับบริการ

ตารางเปรียบเทียบขอบเขตความสามารถ

                                   นอกจากขอบเขตความสามารถที่ควรคำนึงถึงในการเลือกผู้ดูแลแล้ว  อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้ดูแล ประสบการณ์   ในทางที่ดีควรมองหาศูนย์ส่งผู้ดูแลที่สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ด้วย ซึ่งจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่อำนวยสะดวกในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ว่า  จะได้ผู้ดูแลที่ดีที่สุด มาดูแลคนที่คุณรัก