News

บริการใหม่! พาคนไข้ไปโรงพยาบาล

24 January 2019

author:

บริการใหม่! พาคนไข้ไปโรงพยาบาล

บริการใหม่! จาก Health at Home
“พาคนไข้ไปโรงพยาบาล”
เพียง 1,200 บาท ต่อครั้ง


สอบถาม และจองบริการ >> http://bit.ly/2wHsR2k
==========
ค่าบริการ และรายละเอียดการให้บริการ

==========
– ราคา 1,200 บาท / ครั้ง 
(รวมค่าอาหาร และค่าเดินทางไป-กลับ ของผู้ดูแล)
– ให้บริการไม่เกิน 8 ชั่วโมง
– ให้บริการในเขต กรุงเทพ นนทบุรี และปทุมธานี
==========
เงื่อนไขการให้บริการ

==========
– ไม่รวมค่าเดินทางพาไปโรงบาล และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคนไข้
– ค่าล่วงเวลา 100 บาท/ ชั่วโมง
– งานทำความสะอาด อยู่นอกเหนือขอบเขตการให้บริการ
– ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
==========
ขอบเขตการให้บริการ

==========
– อยู่กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล รอพบแพทย์ รอตรวจ รับยา
– ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป (ขับถ่าย แต่งตัว)
– ดูแลการรับประทานอาหาร และยาให้ตรงเวลา
– หากญาติต้องการอัพเดทอาการของคนไข้ให้แพทย์ทราบ 
 กรุณาเตรียมข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้แคร์โปรนำส่งค่ะ
– นำส่งข้อมูลที่แพทย์ได้แจ้งผู้ป่วยให้ปฏิบัติในครั้งนี้