เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร?

ล้ม เรื่องใหญ่

11 December 2018

author:

ล้ม เรื่องใหญ่

เรื่องล้มเรื่องใหญ่ โดย นพ.คณพล

ปัจจุบันนี้ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ “การหกล้ม” สถิติที่น่าสนใจคือ 1/3 ของผู้สูงอายุเคยหกล้มอย่างน้อย 1 ครั้ง และ ครึ่งหนึ่งของคนที่เคยหกล้มจะหกล้มซ้ำอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุกัน

1.ตรวจสายตา : ปัญหาเรื่องการมองเห็น เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การหกล้มได้บ่อย และสามารถแก้ไขได้ เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์เมื่อเป็นต้อกระจก การวัดสายตาเพื่อตัดแว่น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่เป็นปัจจัยที่สำคัญให้เกิดการหกล้มได้บ่อยทีเดียวเลยครับ 

2.การจัดการกับยาที่มากเกินไป : ผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวหลายอย่าง และ บางครั้งมีหลายคุณหมอ ทำให้ได้รับยามามากมาย หลายครั้งยามีปฏิกริยาระหว่างกัน หรือ บางครั้งได้รับยาที่ไม่จำเป็น จึงควรที่จะมีแพทย์ประจำตัวเพื่อคอยจัดการยา หรือ ถ้าจะให้ดีลูกๆควรทำรายการยา ของผู้สูงอายุ และนำไปแสดงให้แพทย์เห็นทุกครั้งที่ไปตรวจ

3.การดื่มน้ำให้เพียงพอ : ผู้สูงอายุมักจะไม่ค่อยหิวน้ำ ทำให้ลืมดื่มน้ำให้เพียงพอ ปริมาณที่แพทย์แนะนำคือประมาณ 6-8 แก้ว ต่อวัน หรือจำง่ายๆว่ามื้อละ 2 แก้ว  (ในกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาที่ต้องจำกัดน้ำ เช่นคนไข้ไตวายระยะสุดท้าย หรือ คนไข้โรคหัวใจล้มเหลว)

4.การออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ ฝึกสมดุลย์ของร่างกาย เนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุจะค่อยๆลีบตัวลงถ้าเราไม่ใช้งาน เราไม่ควรให้ผู้สูงอายุนั่งอยู่บ้านเฉยๆเพราะจะทำให้แก่เร็ว แต่ต้องพาไปทำกิจกรรมที่ปลอดภัย (ไม่อย่างนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับการหกล้มแทนนะครับ )

5.การสำรวจบ้าน : จากการสำรวจพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของการหกล้มนั้นเกิดขึ้นภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพื้นลื่น พรมที่ไม่ได้ยึดไว้กับพื้น การขึ้นลงบันได ดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยแล้วควรทำการสำรวจบ้านว่าจุดใดมีความเสี่ยง ผู้สูงอายุที่เริ่มอายุมากขึ้นควรพิจารณาารย้ายห้องนอนมาอยู่ขั้น 1 การติดราวจับ การติดไฟในเวลากลางคืน

จะเห็นว่า 5 อย่างนี้ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ถ้าเราทำแล้ว จะลดความเสี่ยงในการหกล้มได้มากเลยทีเดียวครับ 

สุดท้ายสำหรับผู้สูงอายุถ้ามีการหกล้มแล้ว ควรต้องแจ้งให้คนในครอบครัว หรือผู้ดูแลทราบ เพราะผมพบว่าหลายครั้งผู้สูงอายุมักไม่ค่อยกล้าบอกคนอื่นเมื่อหกล้ม เพราะกลัวลูกหลานเป็นกังวล แต่สิ่งที่ต้องระวังคือภาวะแทรกซ้อนจากการหกล้มเช่น เลือดคั่งในสมอง การเกิดภาวะกระดูกทรุดทำให้ปวดหลังเรื้อรัง ฯลฯ ดังนั้นถ้ามีการหกล้มขึ้นควรแจ้งให้คนในครอบครัวทราบทุกครั้งนะครับ 

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ