เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร?

4 ค่าใช้จ่ายแฝง ที่ไม่ควรมองข้ามในการจ้างผู้ดูแล

18 October 2018

author:

4 ค่าใช้จ่ายแฝง ที่ไม่ควรมองข้ามในการจ้างผู้ดูแล

ปัจจุบันความต้องการในหาผู้ดูแล  มาดูแลผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยที่บ้าน  มีมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมและโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไป  ซึ่งครอบครัวในปัจจุบันมักเป็นครอบครัวเดี่ยว  มีขนาดเล็กลง ไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ มีลูกหลายคน ที่จะสามารถพลัดกันมาดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในบ้าน เหมือนเมื่อก่อน

ซึ่งผู้ดูแลก็มีตั้งแต่พยาบาล (Nurse)  ผู้ช่วยพยาบาล ( Practical nurse )  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( Nurse aids)  หรือ ผู้ดูแลที่มีประสบการณ์  ( Professional caregiver ) แตกต่างกันอย่างไร อ่านได้ที่ >> ความแตกต่างระหว่าง พยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล vs ผู้ช่วยเหลือคนไข้  โดยจะสามารถหาผู้ดูแลได้จากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น   การถามคนใกล้ตัว  ติดต่อกับทางโรงพยาบาล หรือ ใช้บริการศูนย์ส่งผู้ดูแล  โดยค่าใช้จ่ายก็มีหลายระดับราคาแตกต่างกันไป  แต่สิ่งทีหลายคนไม่ทราบก็คือค่าใช้จ่ายแฝงที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง 

                     ปกติเมื่อเราต้องการจ้างผู้ดูแลผ่านทางศูนย์ส่งผู้ดูแล  ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแบบรายเดือน  มีทั้งไปกลับหรือให้อยู่ที่บ้าน    รายละเอียดในการทำงานก็จะมีความคล้ายคลึงกัน    ซึ่งในช่วงแรกที่โทรไปสอบถาม ศูนย์ส่งผู้ดูแล จะแจ้งราคาค่าใช้จ่ายเพียงเงินเดือนของผู้ดูแลเท่านั้น โดยเฉลี่ยประมาณ 18,000-19,000 บาท

แต่ราคานั้นยังไม่รวม 4 ค่าใช้จ่ายแฝง ดังต่อไปนี้

  1. ค่าอาหารของผู้ดูแล   เมื่อผู้ดูแลมาอยู่ที่บ้าน  ถ้าไม่ได้มีการเตรียมอาหารไว้ให้ หรือที่บ้านไม่ได้ทำอาหารทานเอง ก็จะต้องจ่ายเงินค่าอาหารให้ผู้ดูแลวันละ  120-150 บาท

  2. ค่าโอที    เงินเดือนที่แจ้งไปตอนต้น ไม่ได้รวมถึงวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือวันหยุดช่วงเทศกาล ซึ่งถ้าอยากให้ผู้ดูแลทำงานในช่วงวันหยุดด้วย  จะต้องจ่ายค่าโอทีแยกต่างหากวันละ 700-800 บาท

  3. ค่าเดินทาง   ในกรณีที่ผู้ดูแล ไม่ได้พักที่บ้าน ทางศูนย์จะแจ้งให้จ่ายค่าเดินทางให้ผู้ดูแลด้วยตนเอง ซึ่งค่าเดินทางก็ขึ้นอยู่กับระยะทางว่าใกล้-ไกลมากเพียงใด และอย่าลืมว่าต้องจ่ายให้ทั้งขาไปและขากลับ

  4. ค่าทำสัญญา   ค่าบริการ ค่านายหน้า  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   มาถึงส่วนนี้  ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละศูนย์จะเรียก แต่จะให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือค่าหาผู้ดูแลมาให้กับเรานั่นเอง บางที่จะคิดครั้งเดียวตอนทำสัญญา  บางที่คิดทุกๆ 4 เดือน  หรือคิดทุกครั้งที่เราต้องการเลี่ยนผู้ดูแลคนใหม่

                   ในบางแห่งค่าใช้จ่ายแฝงพวกนี้รวมๆกันมีค่ามากถึง  7,000-15,000  บาท  เกือบเท่ากับเงินเดือนขอผู้ดูแลเลยทีเดียว  ซึ่งถ้าเราลองคำนวณค่าใช้จ่ายเดือนแรก เมื่อเริ่มใช้บริการ จะได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนี้

                           เงินเดือนผู้ดูแล         19,000    บาท

                           ค่าอาหาร                 4,500  (  30 วัน *150 บาท)

                           ค่าโอที                     3,200  ( 4 วัน * 800  บาท )

                           ค่าทำสัญญา            5,000  บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเดือนแรกจะสูงถึง           31,700  บาท

แต่!! นี่ยังไม่รวมค่าเดินทางในกรณีที่ผู้ดูแล ไป-กลับ  ไม่ได้อยู่ที่บ้านกับเราอีกนะคะ

                       เห็นมั้ยคะว่าค่าใช้จ่ายแฝง มีปริมาณมากและน่ากลัวกว่าที่คิด เพราะฉะนั้น ก่อนตัดสินใจ ใช้บริการหรือทำสัญญากับศูนย์ส่งผู้ดูแลที่ใดก็ตาม   ควรต้องสอบถามถามรายละเอียด ชม.การทำงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางเราต้องรับผิดชอบให้ชัดเจนนะคะ  

                        นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว คุณสมบัติและความสามารถของผู้ดูแลก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันเลย

เพราะผู้ดูแลจะต้องมาดูแลคนที่เรารัก  บางครั้งใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเรา มากกว่าตัวเราเองเสียอีกทางเลือกที่ดีที่สุดคือ ควรเลือกใช้บริการจากศูนย์ส่งผู้ดูแล ที่มีคุณภาพ ชัดเจนในด้านของค่าใช้จ่าย  ไว้ใจได้  มีความสามารถในการคัดเลือกผู้ดูแล  และมีการทดสอบความสามารถของผู้ดูแลก่อนทุกครั้งที่จะส่งผู้ดูแล มาดูแลคนที่เรารัก นะคะ