ล้ม เรื่องใหญ่

ปัจจุบันนี้ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ "การหกล้ม" สถิติที่น่าสนใจคือ 1/3 ของผู้สูงอายุเคยหกล้มอย่างน้อย 1 ครั้ง และ ครึ่งหนึ่งของคนที่เคยหกล้มจะหกล้มซ้ำอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุกัน 1.ตรวจสายตา : ปัญหาเรื่องการมองเห็น เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การหกล้มได้บ่อย และสามารถแก้ไขได้ เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์เมื่อเป็นต้อกระจก การวัดสายตาเพื่อตัดแว่น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่เป็นปัจจัยที่สำคัญให้เกิดการหกล้มได้บ่อยทีเดียวเลยครับ 2.การจัดการกับยาที่มากเกินไป : ผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวหลายอย่าง และ บางครั้งมีหลายคุณหมอ ทำให้ได้รับยามามากมาย หลายครั้งยามีปฏิกริยาระหว่างกัน หรือ บางครั้งได้รับยาที่ไม่จำเป็น จึงควรที่จะมีแพทย์ประจำตัวเพื่อคอยจัดการยา...

เมื่อเทคโนโลยี คือทางออกเดียว ของสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ผมมีโอกาสได้รับเชิญมาร่วมงาน GIES 2018  - Gerontech  and Innovation Expo cum Summit งานนี้ถูกจัดโดยการผลักดันของรัฐบาลฮ่องกง เนื่องจากมองเห็นว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุคือความท้าทายใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้  ใน Keynote session แรกนั้นบรรยายโดย Dr. Chi-Kwong Law ซึ่งดำรงตำแหน่ง Secretary for labour and...

การดูแลผู้ป่วยโรคอัมพาต / โรคอัมพฤกษ์

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ อายุรแพทย์ ของ Health at home Index อัมพาต กับ อัมพฤกษ์ ต่างกันอย่างไร ?ตัวเลขและสถิติที่น่าสนใจการแบ่งประเภทใครที่เสี่ยงเป็นโรคนี้ ?อาการของผู้ป่วยอัมพาตถ้าเจอคนใกล้ตัว หรือคนที่เราดูแลอยู่มีอาการน่าสงสัยต้องทำอย่างไร?การดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่บ้าน1. การป้องกันแผลกดทับ2. ป้องกันการบาดเจ็บ3. ภาวะแทรกซ้อนทางตา4. การป้องกันโรคติดเชื้อทางการขับถ่ายปัสสาวะ5. ภาวะท้องผูก6. การติดเชื้อที่ปอด7. ข้อติด   อัมพาต กับ อัมพฤกษ์ ต่างกันอย่างไร ?...

การโกนหนวด (Shaving) ผู้สูงอายุ

ในผู้ชายหลายๆคนนั้นการโกนหนวดเพื่อความสุขสบาย และเป็นผลทางจิตใจอย่างหนึ่ง ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์โกนหนวดและวิธีการโกนหนวดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนนั้นมีความสำคัญและจำเป็น เช่น ผู้สูงอายุที่มีเกร็ดเลือดต่ำ ไม่ควรใช้มีดโกนควรใช้เครื่องโกนหนวดชนิดไฟฟ้า ในกรณีผู้สูงอายุสมองเสื่อมไม่ควรใช้มีดโกนชนิดใบมีด เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นไม่เข้าใจว่ากำลังทำสิ่งใด ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุต่อต้านและลุกอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดผิวหนังได้ ควรเลือกใช้เครื่องโกนหนวดชนิดไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นการโกนหนวดควรคำนึงถึงทั้งด้านความปลอดภัย และความสุขสบายของผู้สูงอายุด้วยทุกครั้งโดยที่ผู้ดูปละควรทราบ และสามารถปฏิบัติการดูแลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วัตถุประสงค์             เพื่อความสะอาดและความสุขสบาย อุปกรณ์ มีดโกนหนวด ครีมโกนหนวดหรือสบู่ โลชั่น ผ้าผืนเล็ก 1 ผืน ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน...

การเช็ดตา (Eye care) ในผู้สูงอายุ

      ในขณะที่ตนเรามีอายุมากขึ้นมีกระบวนการสูงอายุ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสายตายาว เลนส์หรือกระจกตาขุ่น เกิดต้อกระจกกล้ามเนื้อตาเสื่อม ความไวในการมองภาพลดลง ทำให้ปวดศีรษะได้ง่าย มีน้ำตาลดลง ทำให้ตาแห้งระคายเคือง เป็นต้น การเช็ดตาจึงมีความสำคัญเพื่อรักษาความสะอาดให้ดวงตา ผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องรู้วิธีการเช็ดตาอย่างถูกวิธี วัตถุประสงค์ เพื่อความสะอาดและสุขสบาย เพื่อลดการสะสมของ (Discharge) เพื่อลดการติดเชื้อ อุปกรณ์ กล่องใส่สำลีกลมสำหรับเช็ดตา น้ำต้มสุข หรือน้ำเกลือ Normal saline ถังขยะสำหรับใส่สำลีเช็ดตาแล้ว วิธีปฏิบัติ เตรียมอุปกรณ์มาที่เตียงผู้สูงอายุให้พร้อม ล้างมือให้สะอาดก่อนเช็ดตาผู้สูงอายุ แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบก่อนการทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทุกครั้ง...

การดูแลความสะอาดช่องปาก (Oral hygiene) ของผู้สูงอายุที่บ้าน

การดูแลความสะอาดช่องปากมีความสำคัญ เนื่องจากสุขภาพช่องปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การปวดฟัน เสียวฟัน มีผลต่อการกินอาหาร การพักผ่อนนอนหลับ และการทำงาน ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟัน มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด มีผลทำให้เกิดการสำลัก อาหารย่อยยาก ท้องอืดมากกว่าปกติ หรือทานอาหารได้น้อยลงจากการกลืนลำบากทำให้ขาดสารอาหาร น้ำหนักลด สุขภาพไม่แข็งแรงเป็นต้น สุขภาพช่องปากและฟันที่ไม่ดีมีผลต่อทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม เช่นผุ้สูงอายุที่ไม่มีฟันก่อให้เกิดการอับอาย ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม หรือผู้สูงอายุที่ปวดฟันส่งผลทางอารมณ์ทำให้หงุดหงิด การสื่อสารลำบาก ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสวยงามเป็นต้น ดังนั้นการดูแลความสะอาดช่องปากและฟันจึงมีความสำคัญ ผู้ดูแลจึงควรให้การส่งเสริมการดูแลช่องปากและฟัน โดยใช้วิธีการเทคนิคที่เหมาะสมถูกต้อง...

โภชนาการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ฐนิต วินิจจะกูล นักกำหนดอาหารวิชาชีพ พื้นฐานโภชนาการในผู้สูงอายุ อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต การเลือกบริโภคอาหารสามารถส่งผลถึงสุขภาพระยะยาวได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ การเลือกอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านโภชนาการมากกว่าวัยผู้ใหญ่ทั่วไป ดังนั้นการที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการ จะทำให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพขึ้น และทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน             การที่มนุษย์บริโภคอาหาร เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สารอาหารหลักที่ร่างกายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย ได้แก่ วิตามิน...

การดูแลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่บ้าน

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งญาติหรือผู้ดูแลสามารถให้การรักษาเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้ วันนี้เราจะมาดูว่าเราจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไร หากเกิดกับคนไข้ที่เราดูแล (more…)

เมื่อผู้ดูแลหมดไฟ (Caregiver Burn out)

เมื่อผู้ดูแลหมดแรง และ หมดไฟ (Caregiver burn out)  "ไม่มีใครทำงานได้ 24 ชม x 7 วัน" ขนาดเซเว่นอีเลฟเว่นยังต้องมีเปลี่ยนกะพนักงาน แล้วผู้ดูแลที่ไม่มีวันพักจะทำไหวได้อย่างไร วันนี้หมอตั้มจะมาชวนคุณหมอนุ่น จิตแพทย์คนสวย มาคุยเรื่องที่เจอได้บ่อยมากกกก ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน นั่นก็คือปัญหาผู้ดูแลหมดไฟ (Burn out) ปัญหาที่ผู้ดูแลเองมักไม่ค่อยพูดว่าทำไม่ไหว เพราะบางครั้ง...... -อาจรู้สึกผิด คิดว่าตนเองมีความอดทนไม่พอ -อาจจะรู้สึกเป็นคนอกตัญญูไม่ยอมดูแลพ่อแม่ ไม่อดทน -พี่น้องอาจไม่สนใจ...

“วัคซีน” ฉีดได้แค่วัยเด็กจริงหรือ?

“วัคซีน” ฉีดได้แค่วัยเด็กจริงหรือ ? "หลานเอ้ย ฉีดวัคซีนหน่อยน้า เจ็บเหมือนมดกัด " อาม่าพูดกับหลานสาววัย 2 ขวบ แต่พอคุณหมอถามว่า "อาม่า ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมค่ะ" "ไม่เอาหละ ฉันแก่แล้ว" อาม่าตอบหมออย่างมั่นใจ เคยคิดไหมคะ “การฉีดวัคซีนสามารถฉีดได้ในวัยเด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุอย่างเราๆจะฉีดไปทำไม?” ในความเป็นจริง เมื่อคนเราสูงวัยขึ้น ย่อมมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เพราะภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนในวัยเด็กของเราก็เสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้น ภูมิคุ้มกันที่มีก็คงลดลงตามวัย และสภาพของร่างกายที่อ่อนแอ (more…)