วิธีเลี่ยงการเกิดปัญหาข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ

ภาวะข้อเสื่อม เป็นภาวะที่ข้อต่อของร่างกายที่เป็นกระดูกอ่อนมีการเสื่อมสภาพลง พื้นที่ระหว่างข้อต่อแคบลง และเริ่มมีการเกาะของแคลเซียมในกระดูกบนผิวข้อมากชึ้น ทำให้สูญเสียความสามารถในการใช้งานไป โดยทั่วไปเราสามารถพบอาการข้อเสื่อมได้ในทุกข้อต่อ แต่ที่พบบ่อยคือ บริเวณหลังส่วนล่าง บริเวณคอ และ บริเวณเข่า และบริเวณกระดูกสันหลังในผู้สูงอายุ การเกิดภาวะข้อเสื่อมส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าลง ติดขัด และสามารถนำไปสู่สาเหตุของการอักเสบในข้อต่อ และความพิการได้ (more…)

แนวทางทานอาหาร ป้องกันมะเร็ง ในผู้สูงอายุ

มะเร็ง เป็นโรคร้ายแรงที่หลายคนไม่ปรารถนาจะมีในร่างกาย ในปัจจุบันก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับมะเร็งออกมามากมาย เช่น หนทางการรักษามะเร็ง การป้องกันมะเร็ง ทว่าข้อมูลหลายชิ้นนั้นเป็นการบอกเล่าแบบยกเมฆ ไร้แหล่งอ้างอิงที่น่าเขื่อถือ กระทั่งบางข้อมูลยังแฝงไปด้วยการขายสินค้าของตนเอง โดยกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงว่า สามารถป้องกันหรือรักษามะเร็งได้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง เพราะยังมีอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จเหล่านี้ ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมะเร็งและแนวทางในการป้องกันด้วยอาหารครับ (more…)

การยืดกล้ามเนื้อขาสำหรับผู้สูงอายุที่อ้วนลงพุง

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เราพบว่าสิ่งที่มักจะตามมาพร้อมกับอายุก็คือภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เส้นรอบเอวที่เพิ่มขึ้น ความดันโลหิตที่สูงขึ้น ระดับไขมันในเลือดที่ผิดปกติ หรือระดับน้ำตาลในเลือดสูง กลุ่มอาการดังกล่าว เรียกรวมว่า กลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) หรือที่เรามักคุ้นเคยกับชื่อเรียกว่า โรคอ้วนลงพุง ครับ (more…)

ผู้สูงอายุ ควรควบคุมน้ำหนักตัวอย่างไร?

ในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ พวกเรามักใช้น้ำหนักตัวเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อวางแผนดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังเมื่ออายุมากขึ้น แล้วสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะมีหรือไม่มีโรค น้ำหนักตัวจะยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอีกหรือไม่ วันนี้เราได้หยิบยกเอางานทบทวนวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกายต่าง ๆ กัน มาเล่าให้ฟังครับ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางสุขภาพอันเนื่องมาจากการขาดสารอาหารมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ลดลง การติดตามสภาวะทางโภชนาการที่ทำได้ง่ายที่สุดคือ การติดตามน้ำหนักตัว เราสามารถใช้ค่าปกติของดัชนีมวลกายกับผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?   เราจะทราบกันดีกว่า น้ำหนักตัวที่ทำให้ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5 – 22.9 kg/m2 เป็นน้ำหนักตัวที่เหมาะสมในเชิงที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพค่อนข้างน้อย แต่สำหรับผู้สูงอายุนั้นพบว่า หากมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23.0...

ผู้สูงอายุ กับ ภาวะการขาดน้ำ

กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการขาดน้ำสูง รวมทั้งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่ากลุ่มอื่น ๆ หากเกิดภาวะขาดน้ำขึ้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาวะนี้กันให้เข้าใจมากขึ้น เพื่อให้วางแผนป้องกันอันตรายจากภาวะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ สาเหตุของการขาดน้ำในวัยสูงอายุ ธรรมชาติของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น จะเก็บสะสมน้ำในร่างกายได้น้อยลง เนื่องจากกล้ามเนื้อลดลงจึงทำให้เก็บปริมาณน้ำในร่างกายได้น้อยลง ซึ่งก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งในการเกิดภาวะขาดน้ำของผู้สูงอายุอยู่แล้ว หากประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ1 อีกก็อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้เร็วขึ้น ได้แก่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนหรืออบอ้าว ดื่มน้ำน้อยหรือบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำน้อย ออกกำลังกายภายนอกบ้าน หรือมีภาวะที่ทำให้สูญเสียเหงื่อในปริมาณมาก เกิดอาการเจ็บป่วยฉับพลัน เช่น อาเจียนรุนรง ท้องเสีย มีไข้สูง การใช้ยารักษาโรคบางประเภทที่กระตุ้นการขับน้ำ เช่น ยาลดความดันโลหิต  ...

ทำอย่างไรจึงชะลอการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

ร่างกายเมื่ออายุหกสิบปีชะลอการสร้างกล้ามเนื้อโดยที่ การทำลายเซลล์กล้ามเนื้อยังคงอยู่ นั้นก็หมายความว่า ที่มีอยู่แล้วจะค่อยๆหายไป เรื่อยๆ ทั้งจำนวนเซลล์ และ ขนาดของเซลล์ ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นปัญหาของผู้สูงอายุที่ว่า ในบ้างครั้ง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติอุบัติเหตุ  แต่กลับเคลื่อนไหวได้ช้าลง เดินเหินไม่คล่องเหมือนแต่ก่อน และยิ่งมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการล้ม นำไปสู่การเป็นผู้ป่วยติดเตียง (more…)

การจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

แนวทางการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุ วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสรีรวิทยาหลายด้านด้วยกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพได้ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มักพบในวัยนี้ได้แก่ ความต้องการพลังงานโดยรวมลดลง เพราะมีมวลกล้ามเนื้อและกระดูกที่ลดลงตามอายุ อีกทั้งมักพบว่ามีกิจกรรมทางกาย (การขยับร่างกาย) ที่ลดลง จึงทำให้ร่างกายใช้พลังงานน้อยลง และอาจมีปัญหาความอยากอาหารลดลงอีกด้วย จึงอาจทำให้ได้รับสารอาหารลดลง มีความต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลง จึงทำให้มีโปรตีนสะสมในร่างกายน้อยลงด้วย จึงทำให้ไม่มีแหล่งโปรตีนสะสมเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อร่างกายมีความต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้น ในช่วงเจ็บป่วย มีบาดแผล และระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานน้อยกว่าวัยอื่นๆ ผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาความอยากอาหารที่ลดลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงควรรับประทานแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ ย่อยง่ายและนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี จึงจะเหมาะสมที่สุด มวลกระดูกที่ลดลงตามวัย จะส่งผลให้เกิดปัญหากระดูกบางและแตกหักได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเกิดการกระทบกระแทกแม้ไม่รุนแรง การดูดซึมวิตามินบี...

วิตามินบี 12 กับผู้สูงอายุ : ทำไมต้องให้ความสำคัญ

วิตามินบี 12 กับผู้สูงอายุ : ทำไมต้องให้ความสำคัญ เราทุกคนต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านการรับประทานอาหารที่หลากหลายและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน สารอาหารหลายชนิดได้รับความสนใจและให้ความสำคัญเป็นวงกว้าง เช่น วิตามินซี แคลเซียม ธาตุเหล็ก ซึ่งปัญหาในการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจนเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ มักพบในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ที่ฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วย เด็กที่รับประทานอาหารไม่หลากหลาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มักประสบปัญหาหลายด้าน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบริโภคอาหาร เช่น สุขภาพช่องปากไม่แข็งแรง ลำไส้ทำงานได้ประสิทธิภาพลดลง เป็นต้น และเรามักให้ความสำคัญไปที่แคลเซียม (มีผลต่อสุขภาพกระดูก) หรือเหล็ก (มีผลต่อเลือด) ทั้งที่มีสารอาหารอีกชนิดหนึ่ง ที่มักโดยมองข้ามไป...

3 เมนูอาหารดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ แนะนำโดยนักโภชนาการ

3 เมนูอาหารดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ แนะนำโดยนักโภชนาการ คิดค้นเมนูโดย :  

ผู้สูงอายุจะกินอย่างไรให้ได้โปรตีนเพียงพอ?

เวลาเราพูดถึงอาหารของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลหลาย ๆ ท่านก็มักจะนึกไปถึงอาหารที่อ่อน นิ่ม เคี้ยวง่าย ทำให้เวลาจัดอาหาร เราก็จะเห็นอาหารที่หน้าตาซ้ำ ๆ เดิมอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือโจ๊ก พร้อมกับข้าวที่นิ่ม ๆ เช่นจับฉ่าย เต้าหู้ หมูหยอง ฯลฯ หลาย ๆ ท่านถือคติว่ากินอะไรได้ก็ดีกว่าไม่กิน เพราะครั้นจะหาโอกาสทำกับข้าวเอง ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบก็ทำให้ทำได้ยาก ทำให้เรื่องของโภชนาการกลายเป็นเรื่องที่ถูกละเลยไปพอสมควรครับ ต้องบอกว่า การที่ผู้สูงอายุรับประทานอาหารชนิดเดิม ๆ ซ้ำ ๆ...