แคร์โปร

CarePro แคร์โปร อาชีพแห่งอนาคต (รายได้ 18,000 -25,000)

19 December 2018 แคร์โปร

https://www.youtube.com/watch?v=Mf0xOvcDBUc รู้หรือไม่ปัจจุบันนี้ มีคนมากกว่า 1 ล้านคนต้องการผู้ดูแล แคร์โปร หรือ ผู้ดูแลมืออาชีพ มีหน้าที่ "ดูแลสุขภาพร่างกาย+จิตใจ+สังคมของคนไข้" รายได้ เริ่มต้น 18,000 – 25,000 บาท ขอบเขตการทำงาน มีหน้าที่ช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ แต่งตัว จัดเตรียมยา จัดเตรียมอาหาร ทำอาหาร (ข้าวต้ม โจ๊ก อาหารปั่น) ดูแลความสะอาดห้องคนไข้และเสื้อผ้าคนไข้ และพาไปโรงพยาบาลตามนัด...