Innovation สำหรับผู้สูงอายุ

มาทำความรู้จัก Health at Home Application: Empowering caregiver

Health at Home มีเป้าหมายหลักในการสร้าง Home care solution ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยสามารถพักฟื้นที่บ้านได้ องค์ประกอบที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านคือ "ผู้ดูแล" นั่นเอง เราจึงพัฒนา Health at Home Application เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลทำงานได้ดีขึ้น โดยผู้ดูแลนั้น ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลที่มาลงทะเบียนของ Health at Home เท่านั้น เราอยากให้”ผู้ดูแลทุกคน” สามารถใช้ Application ของเราได้...

ทำไม Personal Health record (PHR) เป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการ แต่ไม่เคยเกิดขึ้นซักที

Personal Health record คือข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยแต่แตกต่างจาก Electronic medical record ซึ่งคือแฟ้มผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์เป็นผู้บันทึก แต่ PHR นั้นผู้ที่เข้าถึงและจัดการข้อมูลได้คือตัวผู้ป่วย หรือ เจ้าของข้อมูลเอง (เพราะ PHR อาจจะใช้สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีแต่อยากบันทึกข้อมูลสุขภาพตัวเอง) PHR เป็นไอเดียที่อย่างน้อยซักครั้งหนึ่ง เราเอง (​หรือท่านผู้อ่าน ณ ตอนนี้) ก็ต้องเคยคิดว่ามันน่าจะมี เช่น เวลาไปเจ็บป่วยไปตรวจที่ รพ.หนึ่ง แต่ต้องโดนเจาะเลือดใหม่ หรือ...

ชนชราแห่งอนาคต

อะไรๆ ก็ “สังคมผู้สูงอายุ”​ คำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นคำที่เราได้ยินคุ้นหูกันถี่ขึ้นเรื่อยๆ บทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบท อาทิเช่น สำหรับคนทั่วไป: แก่แล้วฉันจะไปอยู่ไหนดี เงินฉันเพียงพอไหมหลังเกษียณ ? สำหรับภาครัฐ: ระบบบำนาญ ระบบประกันสุขภาพ ของเรารองรับไหวหรือไม่ ? สำหรับภาคธุรกิจ: นี่เป็นตลาดที่กำลังเติบโต ธรุกิจเรามีโอกาสด้วยหรือไม่ ? จริงๆ คงไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ คนทั้งโลกก็กำลังพูดคุยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน เพราะอีกแค่ 34 ปี โลกของเราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์...