เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร?

ล้ม เรื่องใหญ่

ปัจจุบันนี้ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ "การหกล้ม" สถิติที่น่าสนใจคือ 1/3 ของผู้สูงอายุเคยหกล้มอย่างน้อย 1 ครั้ง และ ครึ่งหนึ่งของคนที่เคยหกล้มจะหกล้มซ้ำอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุกัน 1.ตรวจสายตา : ปัญหาเรื่องการมองเห็น เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การหกล้มได้บ่อย และสามารถแก้ไขได้ เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์เมื่อเป็นต้อกระจก การวัดสายตาเพื่อตัดแว่น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่เป็นปัจจัยที่สำคัญให้เกิดการหกล้มได้บ่อยทีเดียวเลยครับ 2.การจัดการกับยาที่มากเกินไป : ผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวหลายอย่าง และ บางครั้งมีหลายคุณหมอ ทำให้ได้รับยามามากมาย หลายครั้งยามีปฏิกริยาระหว่างกัน หรือ บางครั้งได้รับยาที่ไม่จำเป็น จึงควรที่จะมีแพทย์ประจำตัวเพื่อคอยจัดการยา...

การดูแลเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ

การดูแลเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอุจจาระ                ลักษณะของอุจจาระปกติจะเป็นสีเหลือง ลักษณะอ่อน มีรูปทรง ชุ่มชื้น มีรูปร่างคล้ายลำไส้ โดยคนส่วนใหญ่มีการขับถ่ายอุจจาระทุกวัน หรือบางรายอาจมีการขับถ่ายอุจจาระทุก 2-3 วันก็ได้ หรือบางคนมีการขับถ่ายอุจจาระวันละ 2-3 ครั้งก็ได้  หากผู้สูงอายุมีเลือดออกในกระเพาะและลำไส้เล็กเป็นเหตุทำให้อุจจาระมีสีดำ หากมีเลือดออกในลำไส้ตรงและทวารหนักทำให้เป็นสาเหตุให้อุจจาระมีสีแดงสด เป็นต้น ดังนั้น โรคและการติดเชื้อบางอย่างอาจเป็นสาเหตุทำให้อุจจาระมีสีเทาหรือขาว สีซีด สีส้ม หรือสีเขียวได้                การสังเกตลักษณะของอุจจาระมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยสิ่งที่ผู้ดูแลควรสังเกตได้แก่ สี กลิ่น จำนวน...

การดูแลเกี่ยวกับสารอาหารและสารน้ำ

การดูแลเกี่ยวกับสารอาหารและสารน้ำ การเตรียมผู้สูงอายุรับประทานอาหารการให้อาหารทางสายยางให้อาหารการเตรียมอาหารสำหรับให้ทางสายให้อาหาร การได้รับสารอาหารและสารน้ำมีผลต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความจำเป็นสำคัญของการมีชีวิตอยู่ได้ โดยปริมาณและคุณค่าของอาหารมีผลต่อร่างกายและจิตใจ การได้รับอาหารน้อยหรือไม่มีประโยชน์ และมีสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการติดโรคต่างๆ รวมทั้งส่งผลให้การเจ็บป่วยเรื้อรังนั้นมีอาการที่แย่ลง น้ำ มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต การได้รับน้ำมากหรือน้อยเกินไปส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้ โดยส่วนมากคนเราได้รับน้ำจากสารเหลวและอาหาร แต่จะมีการสูญเสียน้ำไปทางปัสสาวะ อุจจาระ การอาเจียน ทางผิวหนัง(เหงื่อ) และกายหายใจ             ปริมาณของสารน้ำที่ได้รับและปริมาณของสารน้ำที่เสียไปต้องมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ถ้าหากสารน้ำที่ได้รับมากเกินไป จะทำให้เนื้อเยื่อมีการคั่งของน้ำที่เรียกว่า การบวมน้ำ โดยส่วนมากจะได้รับการบวมน้ำในผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ส่วนการได้รับน้ำที่น้อยเกินไปนั้นมักเกิดจากการอาเจียน ท้องเสีย เสียเลือด เสียเหงื่อมาก...

การทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ

การดูแลความสะอาดของผู้สูงอายุ (Personal Hygiene) ประเด็นเนื้อหา การดูแลความสะอาดช่องปาก (Oral hygiene)การดูแลดวงตา (Eye care)การโกนหนวด (Shaving)การสระผมบนเตียง (Shampooing)การอาบน้ำ (Bathing)การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก (Perineal care or Flushing)การทำความสะอาดมือและเท้า การดูแลความสะอาดช่องปาก (Oral hygiene) การดูแลความสะอาดช่องปากมีความสำคัญ เนื่องจากสุขภาพช่องปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การปวดฟัน เสียวฟัน มีผลต่อการกินอาหาร การพักผ่อนนอนหลับ และการทำงาน ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟัน...

การดูแลห้องนอนผู้สูงอายุ

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ในการจัดระเบียบ การรักษาความสะอาด สวยงาม สะดวกในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก และปลอดภัย มีดังนี้ แสงสว่าง ผู้สูงอายุมีความเสื่อมของสายตา ทำให้ต้องการแสงสว่างเพิ่มขึ้น ภายในบ้านจึงควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณบันได ห้องน้ำ ประตู และทางเดิน แต่ไม่ควรเป็นแสงที่จ้าเกินไป หรือแสงที่ทำให้เกิดเงาสะท้อน ควรหลีกเลี่ยงวัตถุที่มีความมันวาว เพราะจะทำให้ตาพร่ามัว และควรมีสวิตซ์ ปิด – เปิดไฟ อยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถเปิดได้สะดวก พื้นบ้าน ผู้สูงอายุมีการทรงตัวไม่ดี...

การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการการดูดเสมหะ

เนื้อหา การดูดเสมหะการดูแลผู้สูงอายุที่เจาะคอ   การดูดเสมหะ (Suction) การดูดเสมหะเพื่อช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง เป็นสิ่งจำเป็นมากในกรณีที่ผู้สูงอายุมีเสมหะ หรือเป็นการป้องกันการสำลัก ซึ่งอาจต้องมีการทำวันละหลายๆครั้ง แต่กิจกรรมอาจทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเสี่ยงต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดการขาดออกซิเจน เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ปอดแฟบ หลอดลมหดเกร็งตัว ความดันในสมองเพิ่มและเกิดการบาดเจ็บของทางเดินหายใจ ซึ่งเทคนิคที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันภาวะเหล่านี้ได้ หลักเกณฑ์ในการดูดเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงดันของเครื่องดูดเสมหะที่ใช้ในการดูดเสมหะค่าที่เหมาะสม ประมาณ 80-150 มิลลิเมตรปรอท ถ้าสูงกว่านี้จะทำให้ปอดแฟบ เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน อาจเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทางเดินหายใจได้ ดูดเสมหะเมื่อจำเป็น คือ ทำเมื่อมีอาการไอ หายใจลำบาก...

การดูแลผู้ป่วยโรคอัมพาต / โรคอัมพฤกษ์

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ อายุรแพทย์ ของ Health at home Index อัมพาต กับ อัมพฤกษ์ ต่างกันอย่างไร ?ตัวเลขและสถิติที่น่าสนใจการแบ่งประเภทใครที่เสี่ยงเป็นโรคนี้ ?อาการของผู้ป่วยอัมพาตถ้าเจอคนใกล้ตัว หรือคนที่เราดูแลอยู่มีอาการน่าสงสัยต้องทำอย่างไร?การดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่บ้าน1. การป้องกันแผลกดทับ2. ป้องกันการบาดเจ็บ3. ภาวะแทรกซ้อนทางตา4. การป้องกันโรคติดเชื้อทางการขับถ่ายปัสสาวะ5. ภาวะท้องผูก6. การติดเชื้อที่ปอด7. ข้อติด   อัมพาต กับ อัมพฤกษ์ ต่างกันอย่างไร ?...

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง ค่าความดันโลหิต (Blood pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) ใช้ตัวย่อคำว่า T,P,R และ BP สัญญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชี้การทำงานของร่างกาย ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแสดงถึงภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง สัญญาณชีพมีช่วงของค่าปกติที่กำหนดไว้ แต่ในการประเมินชีพจรและความดันเลือดซึ่งเป็นสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยที่แต่ละคนมีค่าที่เป็นปกติแตกต่างกัน จึงต้องเปรียบเทียบกับค่าปกติของแต่ละคนด้วย สัญญาณชีพประกอบด้วย 1.ความดันโลหิต (Blood...

ผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลควรรู้

ผู้สูงอายุคืออะไร ? ผู้สูงอายุ ถ้าใช้ตัวเลขของอายุเป็นตัวตัดสินนั้น มีหลายเกณฑ์ขึ้นกับกฎหมายแต่ละประเทศ ถ้าประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติถือว่าผู้อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุ ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น หรือประเทศในทวีปยุโรป ใช้เกณฑ์ 65 ปีขึ้นไป ส่วนองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO ใช้ตัวเลข 60 ปี เนื่องจากเราอยู่ในประเทศไทยดังนั้น เราจะใช้อายุ 60  ปีเป็นเกณฑ์ในการบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างไร ? เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก และ...

โภชนาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ฐนิต วินิจจะกูลนักกำหนดอาหารวิชาชีพ อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต การเลือกบริโภคอาหารสามารถส่งผลถึงสุขภาพระยะยาวได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ การเลือกอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านโภชนาการมากกว่าวัยผู้ใหญ่ทั่วไป ดังนั้นการที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการ จะทำให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพขึ้น และทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน พื้นฐานโภชนาการในผู้สูงอายุ สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ นอกจากนี้ ร่างกายยังต้องได้รับใยอาหารและน้ำในปริมาณที่เพียงพอด้วย จึงจะทำให้การทำงานของร่างกายเป็นไปได้ตามปกติ โดยที่สารอาหารเหล่านี้สามารถพบได้ในอาหารทั่วไป เราจึงแบ่งอาหารออกเป็น 6...