เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุ อย่างไร?

การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการการดูดเสมหะ

เนื้อหา การดูดเสมหะการดูแลผู้สูงอายุที่เจาะคอ   การดูดเสมหะ (Suction) การดูดเสมหะเพื่อช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง เป็นสิ่งจำเป็นมากในกรณีที่ผู้สูงอายุมีเสมหะ หรือเป็นการป้องกันการสำลัก ซึ่งอาจต้องมีการทำวันละหลายๆครั้ง แต่กิจกรรมอาจทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเสี่ยงต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดการขาดออกซิเจน เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ปอดแฟบ หลอดลมหดเกร็งตัว ความดันในสมองเพิ่มและเกิดการบาดเจ็บของทางเดินหายใจ ซึ่งเทคนิคที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันภาวะเหล่านี้ได้ หลักเกณฑ์ในการดูดเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงดันของเครื่องดูดเสมหะที่ใช้ในการดูดเสมหะค่าที่เหมาะสม ประมาณ 80-150 มิลลิเมตรปรอท ถ้าสูงกว่านี้จะทำให้ปอดแฟบ เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน อาจเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทางเดินหายใจได้ ดูดเสมหะเมื่อจำเป็น คือ ทำเมื่อมีอาการไอ หายใจลำบาก...

การดูแลผู้ป่วยโรคอัมพาต / โรคอัมพฤกษ์

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ อายุรแพทย์ ของ Health at home Index อัมพาต กับ อัมพฤกษ์ ต่างกันอย่างไร ?ตัวเลขและสถิติที่น่าสนใจการแบ่งประเภทใครที่เสี่ยงเป็นโรคนี้ ?อาการของผู้ป่วยอัมพาตถ้าเจอคนใกล้ตัว หรือคนที่เราดูแลอยู่มีอาการน่าสงสัยต้องทำอย่างไร?การดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่บ้าน1. การป้องกันแผลกดทับ2. ป้องกันการบาดเจ็บ3. ภาวะแทรกซ้อนทางตา4. การป้องกันโรคติดเชื้อทางการขับถ่ายปัสสาวะ5. ภาวะท้องผูก6. การติดเชื้อที่ปอด7. ข้อติด   อัมพาต กับ อัมพฤกษ์ ต่างกันอย่างไร ?...

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง ค่าความดันโลหิต (Blood pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) ใช้ตัวย่อคำว่า T,P,R และ BP สัญญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชี้การทำงานของร่างกาย ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแสดงถึงภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง https://www.youtube.com/watch?v=C3NOhJdRGhc สัญญาณชีพมีช่วงของค่าปกติที่กำหนดไว้ แต่ในการประเมินชีพจรและความดันเลือดซึ่งเป็นสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยที่แต่ละคนมีค่าที่เป็นปกติแตกต่างกัน จึงต้องเปรียบเทียบกับค่าปกติของแต่ละคนด้วย สัญญาณชีพประกอบด้วย 1.ความดันโลหิต...

ผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลควรรู้

ผู้สูงอายุคืออะไร ? ผู้สูงอายุ ถ้าใช้ตัวเลขของอายุเป็นตัวตัดสินนั้น มีหลายเกณฑ์ขึ้นกับกฎหมายแต่ละประเทศ ถ้าประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติถือว่าผู้อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุ ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น หรือประเทศในทวีปยุโรป ใช้เกณฑ์ 65 ปีขึ้นไป ส่วนองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO ใช้ตัวเลข 60 ปี เนื่องจากเราอยู่ในประเทศไทยดังนั้น เราจะใช้อายุ 60  ปีเป็นเกณฑ์ในการบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างไร ? เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก และ...

โภชนาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ฐนิต วินิจจะกูลนักกำหนดอาหารวิชาชีพ อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต การเลือกบริโภคอาหารสามารถส่งผลถึงสุขภาพระยะยาวได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ การเลือกอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านโภชนาการมากกว่าวัยผู้ใหญ่ทั่วไป ดังนั้นการที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการ จะทำให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพขึ้น และทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน พื้นฐานโภชนาการในผู้สูงอายุ สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ นอกจากนี้ ร่างกายยังต้องได้รับใยอาหารและน้ำในปริมาณที่เพียงพอด้วย จึงจะทำให้การทำงานของร่างกายเป็นไปได้ตามปกติ โดยที่สารอาหารเหล่านี้สามารถพบได้ในอาหารทั่วไป เราจึงแบ่งอาหารออกเป็น 6...

Health at home กับการลดต้นทุนทางธุรกิจ

วิภาวี ผิวเกลี้ยง (วิป) Health at home กับการลดต้นทุนทางธุรกิจ ในการทำข้อตกลงในการจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ดูแลผู้สูงอายุ บ่อยครั้งที่มักจะเกิดความผิดพลาด และการไม่ทำตามข้อตกลงที่ได้พูดคุยกันไว้ ความผิดพลาดเหล่านี้มักเกิดจากการติดต่อสื่อสารที่ไม่ชัดเจน และการไม่มีหลักฐานยืนยันสัญญา แม้ตัวผู้ใช้บริการและตัวผู้ดูแลจะเลือกช่องทางที่น่าเชื่อถือแล้ว ไมว่าจะเป็นการเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือการเลือกรับงานจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างๆ แต่ช่องทางเหล่านี้ก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ไม่แน่นอนต่างๆได้ ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่หนึ่งนำเสนอรูปแบบของ Health care แนวทางใหม่ที่ว่า “การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุสามารถทำได้จากที่บ้าน” เป็นบริการจากบริษัท Health at home ที่นำเสนอการอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุได้ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของคุณหมออายุรแพทย์เป็นผู้ดูแล...

4 ค่าใช้จ่ายแฝง ที่ไม่ควรมองข้ามในการจ้างผู้ดูแล

ปัจจุบันความต้องการในหาผู้ดูแล  มาดูแลผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยที่บ้าน  มีมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมและโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไป  ซึ่งครอบครัวในปัจจุบันมักเป็นครอบครัวเดี่ยว  มีขนาดเล็กลง ไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ มีลูกหลายคน ที่จะสามารถพลัดกันมาดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในบ้าน เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งผู้ดูแลก็มีตั้งแต่พยาบาล (Nurse)  ผู้ช่วยพยาบาล ( Practical nurse )  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( Nurse aids)  หรือ ผู้ดูแลที่มีประสบการณ์  ( Professional caregiver )...

ความแตกต่างระหว่าง พยาบาล vs ผู้ช่วยพยาบาล vs ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หลายๆ ท่านที่กำลังมองหาผู้ดูแล ให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัว ส่วนใหญ่ที่โทรสอบถามบริการจากทาง  Health at home  อาจจะยังสงสัยว่า พยาบาล (Registered Nurse) / ผู้ช่วยพยาบาล ( Practical nurse )  / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( Nurse aids) / ผู้ดูแลของ Health at home  (...

การโกนหนวด (Shaving) ผู้สูงอายุ

ในผู้ชายหลายๆคนนั้นการโกนหนวดเพื่อความสุขสบาย และเป็นผลทางจิตใจอย่างหนึ่ง ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์โกนหนวดและวิธีการโกนหนวดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนนั้นมีความสำคัญและจำเป็น เช่น ผู้สูงอายุที่มีเกร็ดเลือดต่ำ ไม่ควรใช้มีดโกนควรใช้เครื่องโกนหนวดชนิดไฟฟ้า ในกรณีผู้สูงอายุสมองเสื่อมไม่ควรใช้มีดโกนชนิดใบมีด เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นไม่เข้าใจว่ากำลังทำสิ่งใด ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุต่อต้านและลุกอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดผิวหนังได้ ควรเลือกใช้เครื่องโกนหนวดชนิดไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นการโกนหนวดควรคำนึงถึงทั้งด้านความปลอดภัย และความสุขสบายของผู้สูงอายุด้วยทุกครั้งโดยที่ผู้ดูปละควรทราบ และสามารถปฏิบัติการดูแลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วัตถุประสงค์             เพื่อความสะอาดและความสุขสบาย อุปกรณ์ มีดโกนหนวด ครีมโกนหนวดหรือสบู่ โลชั่น ผ้าผืนเล็ก 1 ผืน ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน...

การเช็ดตา (Eye care) ในผู้สูงอายุ

      ในขณะที่ตนเรามีอายุมากขึ้นมีกระบวนการสูงอายุ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสายตายาว เลนส์หรือกระจกตาขุ่น เกิดต้อกระจกกล้ามเนื้อตาเสื่อม ความไวในการมองภาพลดลง ทำให้ปวดศีรษะได้ง่าย มีน้ำตาลดลง ทำให้ตาแห้งระคายเคือง เป็นต้น การเช็ดตาจึงมีความสำคัญเพื่อรักษาความสะอาดให้ดวงตา ผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องรู้วิธีการเช็ดตาอย่างถูกวิธี วัตถุประสงค์ เพื่อความสะอาดและสุขสบาย เพื่อลดการสะสมของ (Discharge) เพื่อลดการติดเชื้อ อุปกรณ์ กล่องใส่สำลีกลมสำหรับเช็ดตา น้ำต้มสุข หรือน้ำเกลือ Normal saline ถังขยะสำหรับใส่สำลีเช็ดตาแล้ว วิธีปฏิบัติ เตรียมอุปกรณ์มาที่เตียงผู้สูงอายุให้พร้อม ล้างมือให้สะอาดก่อนเช็ดตาผู้สูงอายุ แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบก่อนการทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทุกครั้ง...