ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

มือใหม่หัดหา ‘ผู้ดูแลมืออาชีพ’

ในชีวิตคนเราจะมีโอกาสได้ใช้บริการ 'ผู้ดูแล' ผู้สูงอายุหรือคนไข้เพียงไม่กี่ครั้ง  และเมื่อถึงเวลานั้น หลายคนอาจไม่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในการหา 'ผู้ดูแลที่ดี'  ช่วงที่ผมเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท เฮลท์ แอท โฮม พบว่า การหาผู้ดูแลคนไข้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสับสนและวุ่นวายสำหรับหลายคน เพราะมีหน้าที่หลายอย่างต้องรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น การจัดบ้านใหม่ การบริหารเวลาเพื่อดูแลคนไข้ในหมู่ญาติพี่น้อง ในบทความนี้ ผมจึงอยากแบ่งปันข้อมูลวิธีการเลือก “ผู้ดูแล” ที่ดีและเหมาะสม ตรงกับความต้องการของครอบครัวคนไข้มากที่สุด จากประสบการณ์ ผมแบ่งประเภทงานการดูแลเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง พยาบาลมืออาชีพเรียนจบปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ และมีสภาพยาบาลรับรองวุฒิการศึกษาและการทำงาน ปัจจุบันมีพยาบาลในประเทศไทยจำนวน ~160,000  คน ซึ่งเป็นพยาบาลชุดขาวที่เราเจอในโรงพยาบาล เนื่องจากทักษะการพยาบาลมีความซับซ้อนสูงและต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลายาวนาน...

การสำลักอาหาร….ในผู้สูงอายุ

https://www.youtube.com/watch?v=FDfXjMHLnT4 การป้องกันการสำลักอาหาร การสำลักอาหารในผู้สูงอายุ อย่ามองว่า แค่ “สำลัก” หรือเป็นเพียงเรื่องเล็กที่มองข้ามได้ เพราะแม้สำลักเพียงเล็กน้อย ด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่เริ่มไม่แข็งแรง แค่สำลักก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เช่น หากสำลักอาหารเข้าไปในปอดอาจส่งผลทำให้ปอดติดเชื้อ หรือผู้สูงอายุบางรายสำลักมากๆ จนเกิดความกลัวการกลืนอาหาร ไม่ยอมรับประทานข้าว นำไปสู่ปัญหาภาวะขาดสารอาหาร ให้หมั่นสังเกตการสำลักในผู้สูงอายุ (more…)

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง ค่าความดันโลหิต (Blood pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) ใช้ตัวย่อคำว่า T,P,R และ BP สัญญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชี้การทำงานของร่างกาย ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแสดงถึงภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง https://www.youtube.com/watch?v=C3NOhJdRGhc สัญญาณชีพมีช่วงของค่าปกติที่กำหนดไว้ แต่ในการประเมินชีพจรและความดันเลือดซึ่งเป็นสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยที่แต่ละคนมีค่าที่เป็นปกติแตกต่างกัน จึงต้องเปรียบเทียบกับค่าปกติของแต่ละคนด้วย สัญญาณชีพประกอบด้วย 1.ความดันโลหิต...

แคร์โปร (CarePro) ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพที่ไม่ใช่แค่แม่บ้าน

           การจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  เขาไม่ได้มีหน้าที่แค่เดินตาม ป้อนข้าว พาไปอาบน้ำเท่านั้น แต่พวกเขาจะต้องมี “ใจรักในการดูแล และความอดทนอย่างสูง”  อีกทั้งยังต้องใส่ใจสิ่งที่ผู้สูงอายุชอบไม่ชอบ รับแรงกดดันต่าง ๆ จากญาติ หรือ ตัวผู้สูงอายุเองที่บางครั้งสูญเสียการควบคุมตัวเองไปได้ง่าย ๆ และมีอารมณ์แปรปรวน           นอกเหนือจากการดูแลแล้วยังต้องทำความสะอาดห้อง และเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ...