ดูแลผู้สูงอายุ

มือใหม่หัดหา ‘ผู้ดูแลมืออาชีพ’

ในชีวิตคนเราจะมีโอกาสได้ใช้บริการ 'ผู้ดูแล' ผู้สูงอายุหรือคนไข้เพียงไม่กี่ครั้ง  และเมื่อถึงเวลานั้น หลายคนอาจไม่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในการหา 'ผู้ดูแลที่ดี'  ช่วงที่ผมเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท เฮลท์ แอท โฮม พบว่า การหาผู้ดูแลคนไข้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสับสนและวุ่นวายสำหรับหลายคน เพราะมีหน้าที่หลายอย่างต้องรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น การจัดบ้านใหม่ การบริหารเวลาเพื่อดูแลคนไข้ในหมู่ญาติพี่น้อง ในบทความนี้ ผมจึงอยากแบ่งปันข้อมูลวิธีการเลือก “ผู้ดูแล” ที่ดีและเหมาะสม ตรงกับความต้องการของครอบครัวคนไข้มากที่สุด จากประสบการณ์ ผมแบ่งประเภทงานการดูแลเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง พยาบาลมืออาชีพเรียนจบปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ และมีสภาพยาบาลรับรองวุฒิการศึกษาและการทำงาน ปัจจุบันมีพยาบาลในประเทศไทยจำนวน ~160,000  คน ซึ่งเป็นพยาบาลชุดขาวที่เราเจอในโรงพยาบาล เนื่องจากทักษะการพยาบาลมีความซับซ้อนสูงและต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลายาวนาน...

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง ค่าความดันโลหิต (Blood pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) ใช้ตัวย่อคำว่า T,P,R และ BP สัญญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชี้การทำงานของร่างกาย ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแสดงถึงภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง https://www.youtube.com/watch?v=C3NOhJdRGhc สัญญาณชีพมีช่วงของค่าปกติที่กำหนดไว้ แต่ในการประเมินชีพจรและความดันเลือดซึ่งเป็นสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยที่แต่ละคนมีค่าที่เป็นปกติแตกต่างกัน จึงต้องเปรียบเทียบกับค่าปกติของแต่ละคนด้วย สัญญาณชีพประกอบด้วย 1.ความดันโลหิต...

แคร์โปร (CarePro) ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพที่ไม่ใช่แค่แม่บ้าน

           การจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  เขาไม่ได้มีหน้าที่แค่เดินตาม ป้อนข้าว พาไปอาบน้ำเท่านั้น แต่พวกเขาจะต้องมี “ใจรักในการดูแล และความอดทนอย่างสูง”  อีกทั้งยังต้องใส่ใจสิ่งที่ผู้สูงอายุชอบไม่ชอบ รับแรงกดดันต่าง ๆ จากญาติ หรือ ตัวผู้สูงอายุเองที่บางครั้งสูญเสียการควบคุมตัวเองไปได้ง่าย ๆ และมีอารมณ์แปรปรวน           นอกเหนือจากการดูแลแล้วยังต้องทำความสะอาดห้อง และเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ...