นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

เมื่อผู้สูงอายุนอนไม่หลับ

6 February 2018

ภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ สังเกตว่าหลาย ๆ คนจะเปลี่ยนเวลานอน บางคนนอนหลับ ๆ ตื่น ๆ ทั้งคืน บางคนเริ่มหลับยากมาก หรือนอนหลับแล้วตื่นเช้ามากเกินไปจนไม่สามารถหลับต่อได้ จนส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลเกิดความเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ (more…)