รถเข็น

Wheelchair

คนนั่ง Wheelchair หายห่วง Google Map ระบุให้ สถานที่ไหนไปได้

Google Map แผนที่ที่สร้างโดยเรา สำหรับเรา Google  ได้เปิด  Feature ใหม่ให้ผู้ใช้งาน Google Map หรือที่เรียกว่า Local Guide  สามารถเพิ่มข้อมูลว่าสถานที่ไหน ที่รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ เพราะจำนวนผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกที ในสหรัฐอเมริกาก็มีผู้จำเป็นต้องใช้รถเข็นมากกว่า 3 ล้านคน ก่อนหน้านี้มีฐานข้อมูลจาก Wheelmap  ที่พยายามรวบรวมสถานที่ที่ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ รวมแล้วมากกว่า 7 ล้านแห่ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศอยู่ดี ซึ่งสิ่งที่ Google มองคือการทำ crowdsourcing...