caregiver

เมื่อเทคโนโลยี คือทางออกเดียว ของสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ผมมีโอกาสได้รับเชิญมาร่วมงาน GIES 2018  - Gerontech  and Innovation Expo cum Summit งานนี้ถูกจัดโดยการผลักดันของรัฐบาลฮ่องกง เนื่องจากมองเห็นว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุคือความท้าทายใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้  ใน Keynote session แรกนั้นบรรยายโดย Dr. Chi-Kwong Law ซึ่งดำรงตำแหน่ง Secretary for labour and...

แคร์โปร (CarePro) ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพที่ไม่ใช่แค่แม่บ้าน

           การจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  เขาไม่ได้มีหน้าที่แค่เดินตาม ป้อนข้าว พาไปอาบน้ำเท่านั้น แต่พวกเขาจะต้องมี “ใจรักในการดูแล และความอดทนอย่างสูง”  อีกทั้งยังต้องใส่ใจสิ่งที่ผู้สูงอายุชอบไม่ชอบ รับแรงกดดันต่าง ๆ จากญาติ หรือ ตัวผู้สูงอายุเองที่บางครั้งสูญเสียการควบคุมตัวเองไปได้ง่าย ๆ และมีอารมณ์แปรปรวน           นอกเหนือจากการดูแลแล้วยังต้องทำความสะอาดห้อง และเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ...