gerontech

Health at Home ร่วมงาน GIES2018 ที่ฮ่องกง

23 January 2019 News

งาน GIES2018 หรือชื่อเต็มคือ  Gerontech and Innovation Expo cum Summit คืองานที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อนำแสดงนวัตกรรมผู้สูงอายุจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ประชาชนและคนที่สนใจได้เห็นว่าในโลกสังคมผู้สูงอายุที่เรากำลังเผชิญนั้นมีทางออกอย่างไรบ้าง และ เทคโนโลยีนั้นจะมีบทบาทขนาดไหน (more…)

เมื่อเทคโนโลยี คือทางออกเดียว ของสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ผมมีโอกาสได้รับเชิญมาร่วมงาน GIES 2018  - Gerontech  and Innovation Expo cum Summit งานนี้ถูกจัดโดยการผลักดันของรัฐบาลฮ่องกง เนื่องจากมองเห็นว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุคือความท้าทายใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้  ใน Keynote session แรกนั้นบรรยายโดย Dr. Chi-Kwong Law ซึ่งดำรงตำแหน่ง Secretary for labour and...