policy

เมื่อเทคโนโลยี คือทางออกเดียว ของสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ผมมีโอกาสได้รับเชิญมาร่วมงาน GIES 2018  - Gerontech  and Innovation Expo cum Summit งานนี้ถูกจัดโดยการผลักดันของรัฐบาลฮ่องกง เนื่องจากมองเห็นว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุคือความท้าทายใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้  ใน Keynote session แรกนั้นบรรยายโดย Dr. Chi-Kwong Law ซึ่งดำรงตำแหน่ง Secretary for labour and...