Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

ขอบเขตพื้นที่ในการบริการ ของ Health at Home ?

ปัจจุบัน Health at Home ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักและปริมณฑลบางส่วนค่ะ หากมีการขยายพื้นที่ในการให้บริการทางเราจะแจ้งให้ทราบในอนาคตนะค่ะ