Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

ชำระเงินอย่างไร ?

เราจะประเมินราคาผู้รับบริการชำระเงินเมื่อส่งตัวผู้ดูแล โดยการโอนผ่านธนาคาร ซึ่ง Health at Home จะส่งรายละเอียดการชำระเงินไปให้ท่านหลังจากตกลงใช้บริการของทางเรา