Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

ชำระเงินเมื่อไหร่ ?

หลังจากทางครอบครัวได้ผู้ดูแลแล้ว ทางบริษัทจะส่ง invoice ให้ และสามารถชำระได้เมื่อพบผู้ดูแลแล้วภายใน 48 ชม.