Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

สามารถชำระเงินกับผู้ดูแลโดยตรงได้หรือไม่ ?

การชำระเงินทั้งหมดนั้น จะชำระโดยการโอนเงินผ่านทางบริษัทค่ะ