Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

หลังจากแจ้งความต้องการรับบริการ ทาง Health at Home จะสามารถจัดหาผู้ดูแลให้ได้ภายในกี่วัน?

หลังจากแจ้งความต้องการแล้ว ทางเราจะแจ้งผลการจัดหาผู้ดูแลให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน 2-3 วันค่ะ เนื่องจากทางบริษัทจำเป็นต้องคัดผู้ดูแลที่สามารถทำงานได้จริงตามที่ครอบครัวกำหนด เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลโดยไม่จำเป็นค่ะ