Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

ถ้าหากติดต่อว่าจ้างผู้ดูแลด้วยตัวเอง ไม่ผ่านบริษัทได้ไหม?

ทางบริษัทไม่ได้มีกฎห้ามในส่วนนั้นค่ะ แต่หากเกิดความเสียหาย หรือปัญหาใดๆ ก็ตามในระหว่างที่ทางครอบครัวตัดสินใจว่างจ้างผู้ดูแลโดยตรง หรือทำข้อตกลงกันเองโดยไม่แจ้งทางบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตการให้บริการ และความรับผิดชอบของบริษัทค่ะ