hah-logo
TH | EN
เฮลท์ แอท โฮม ตั้งใจ
สร้างมาตรฐานใหม่
ของการดูแล
header
เราจะทำอย่างไร ?
ให้การหาผู้ดูแลมืออาชีพที่ดี
เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับทุกคน
“การหาผู้ดูแลที่ดี” เป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกละเลยและไม่มีใครเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง ผมจึงจัดตั้งบริษัท เฮลท์ แอท โฮม ขึ้นเพื่อนำความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเหล่านี้
  • สร้างมาตรฐานของผู้ดูแล ให้ครอบครัวมั่นใจและได้ผู้ดูแลมืออาชีพที่ทำงานถูกหลักการพยาบาล
  • มีระบบจับคู่ให้ครอบครัวได้พบผู้ดูแลที่เหมาะสมและเข้ากันได้ดี
  • นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลคนไข้อย่างครบถ้วน
  • มีระบบให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลทั้งกับครอบครัวและผู้ดูแล โดยทีมแพทย์และพยาบาล
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เฮลท์ แอท โฮม
พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับ การดูแลที่มีมาตรฐานจากเราทุกวัน
เราหวังว่าเราจะได้โอกาสมอบประสบการณ์การดูแลที่น่าประทับใจให้กับทุกท่านนะครับ ด้วยรักและเคารพ นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ
(หมอตั้ม)
ทีมงานทุกคนพร้อม
ดูแลคนที่คุณรัก
Care Pro team ทีม Care Pro เราอยากช่วยให้คนไข้ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เราภูมิใจที่ผ่านการสอบทักษะและสัมภาษณ์
จนได้มาดูแลคุณและครอบครัว
Care Pro team ทีม Care Manager เราจะไม่ทิ้งคุณตลอดระยะการบริการ เราพร้อม
แบ่งเบาภาระและช่วยแก้ทุกปัญหาทันที ตั้งแต่
ดําเนินการจัดหาแคร์โปรที่เหมาะสมตลอดจน จัดเวรต่อเนื่องไม่ให้ขาด
Care Pro team ทีม Medical เราอยากให้คุณสบายใจว่าได้รับการดูแลที่มี
มาตรฐานเราจึงสร้างหลักสูตรคัดเลือกและ
ฝึกสอนแคร์โปร พร้อมติดตามอาการคนไข้ และ
เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวตลอดการดูแล
Care Pro team ทีม Tech Support เราพัฒนาเทคโนโลยี การจัดเวรต่อเนื่อง
ติดตามอาการคนไข้ เพื่อให้แคร์โปรสามารถ
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์
การดูแลที่ดีที่สุดให้กับคุณ
map-th map-th
สิ่งที่สื่อพูดถึงเรา
ถือเป็นบริษัทไทยที่กำลังสร้างรูปแบบการดูแลใหม่ที่ยัง
ไม่มีมาก่อนในประเทศไทย
line