02-080-3936

Health at Home

บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยส่งตรงถึงบ้านคุณ

ก่อตั้งโดยทีมงานอายุรแพทย์

สนใจใช้บริการ

บริการส่งผู้ดูแล

ขอบเขตการดูแลคนไข้ประเภทต่างๆ

คนไข้เดินได้ต้องพยุง

 • ช่วยพยุง
 • ประคองนั่ง และ อุ้มนั่งรถเข็นอย่างถูกวิธี
 • ช่วยทำความสะอาดร่างกาย
 • เปลี่ยนแพมเพร์ส
 • ล้วงอุจจาระ (ถ้ามี)
 • ทำการภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ทำความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย

คนไข้ติดเตียง

 • ช่วยพลิกตัว
 • อาบนํ้าบนเตียง
 • ทํากายภาพบําบัดเบื้องต้น
 • ทําแผลกดทับ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย
 • ดูดเสมหะ (กรณีคนไข้ใส่สายดูดเสมหะทางปาก หรือ คอ)

อาหาร

 • ป้อนอาหารทางปาก
 • ป้อนอาหารทางสายยาง (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)
 • ปั่นอาหาร (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)

ขับถ่าย

 • เปลี่ยนแพมเพิร์ส
 • ล้วงอุจาระ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาดถุงหน้าท้อง (กรณีคนไข้มีถุงหน้าท้อง)
 • สวนปัสสาวะ (กรณีคนไข้ใส่สายสวนปัสสาวะ)

คนไข้หลังผ่าตัด

 • ช่วยควบคุมการดูแลให้เป็นไปตามคําสั่งแพทย์
 • ทําแผลผ่าตัด
 • จัดยา

สําหรับคนไข้เพิ่งออกจากรพ. โดยเฉพาะคนไข้ผ่าตัด หัวใจลําไส้ สมอง เป็นคนไข้กลุ่มที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้ผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาล

คนไข้มะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 • ช่วยดูแลให้คนไข้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
 • ให้คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้ป่วย และครอบครัว

บริการอื่นๆ

เราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้าน เพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

 • กายภาพบำบัด

  บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ (Physical Therapist) ถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ :

  • ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต
  • ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  • ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก
  • ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • กิจกรรมบำบัด

  บริการนักกิจกรรมบําบัดมืออาชีพ (Occupational Therapist) ช่วยในการบำบัดการพูด การกลืนและการใช้ทักษะทางมือ

สนใจบริการเหล่านี้ ติดต่อ 02-080-3938 กด 1

บริการอื่นๆ

เราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้านเพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

กายภาพบำบัด

บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ (Physical Therapist) ถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ :

 • ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก
 • ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

สนใจใช้บริการ

02-080-3936

กิจกรรมบำบัด

บริการนักกิจกรรมบําบัดมืออาชีพ (Occupational Therapist) ช่วยในการบำบัดการพูด การกลืนและการใช้ทักษะทางมือ

สนใจใช้บริการ

02-080-3936

บริการทางการพยาบาล

 • บริการพยาบาลทําหัตถการให้คนไข้ถึงบ้าน
 • เจาะเลือด และรายงานผลตรวจเลือด
 • ฉีดยา
 • ทําแผล
 • ใส่ หรือ เปลี่ยนสายยางให้อาหาร
 • ตรวจปัสสาวะ หรือ อุจจาระ

สนใจใช้บริการ

02-080-3936

หมอตรวจสุขภาพที่บ้าน

บริการหมอเยี่ยมบ้าน ตรวจวินิจฉัยอาการคนไข้ พร้อมให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ

สนใจใช้บริการ

02-080-3936

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล

บริการพยาบาลประเมินอาการคนไข้ พร้อมแนะนําและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ เช่น เตียงผู้ป่วย, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็น ฯลฯ

สนใจใช้บริการ

02-080-3936

ราคา CarePro แคร์โปรผู้ดูแลมืออาชีพ

ค่าแคร์โปร ค่าบริหาร

XS
1 วัน
3,000
1,500/วัน
1,500

ค่าแคร์โปร

ค่าบริหาร

1500/วัน

1500

S
5 วัน
8,500
1,400/วัน
1500

ค่าแคร์โปร

ค่าบริหาร

1400/วัน

1500

save 5%
M
15 วัน
21,000
1,300/วัน
1500

ค่าแคร์โปร

ค่าบริหาร

1300/วัน

1500

save 12%
L
30 วัน
36,000
1,200/วัน
ฟรี

ค่าแคร์โปร

ค่าบริหาร

1200/วัน

ฟรี!

save 22%

เลือกได้ว่าจะใช้แบบพักกับคนไข้ หรือ ไป-กลับ

ราคานี้รวมค่าอาหารและค่าเดินทางแล้ว ดูแลคนไข้ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์

หาคนแทนให้หากมีการลา ปรึกษาอาการกับพยาบาลในทีมได้ตลอด

สนใจใช้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

01

ลงข้อมูลคนไข้ผ่านเว็บ เราจะติดต่อกลับ ภายใน 24 ชม.

02

รอรับโปรไฟล์ผู้ดูแลที่เหมาะสมเพื่อพิจรณา ภายใน 2 - 4 วัน

03

ทีม Health at Home ส่งผู้ดูแลถึงบ้านคุณ

มาตรฐานการดูแล

มาตรฐานการดูแล

ผู้ดูแลมีคุณภาพ

พยาบาล, ผู้ช่วย พยาบาล, แคร์โปร (พนักงานเฝ้าไข้มืออาชีพ) เราตรวจสอบทักษะการดูแลและประวัติทุกคน

ไม่ขาดคนดูแล

เราจัดส่งผู้ดูแลให้ตลอดเมื่อขาด

มีพยาบาลให้คําปรึกษา

สามารถปรึกษาอาการคนไข้กับพยาบาลในทีมได้ตลอดการใช้งาน

ติดตามการดูแลผ่านแอปพลิเคชั่น

คุณสามารถดูข้อมูลคนไข้ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่นสู่การรับรองคุณภาพโดยJCI

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อเทียบมาตรฐานระดับสากล

เสียงจากผู้ใช้จริง

ผมเองเป็นแพทย์และคุณแม่เองก็เป็นพยาบาล สิ่งที่เรามองหาคือผู้ดูแลที่มีมีทกัษะทํางานได้จริง เคยลองใช้ลองเปลี่ยนมาหลายศูนย์แล้ว แต่พอลองใช้บริการของ Health at Home ก็เห็นถึงความแตกต่างของผ้ดูแลที่ส่งมา ประทับใจที่ดูแลได้ดีใส่ใจคนไข้แบบที่เราคาดหวัง

นพ.พันเลศ และคณุแม่ อดีตอาจารย์พยาบาลแผนก

สูตินรีเวช รพ.จฬุาลงกรณ์

เสียงจากผู้ใช้จริง

“ถูกใจแนวคิดการให้บริการของ Health at Home ที่เน้นการดูแลผู้ป่วยที่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีประทับใจทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยติดเตียง สามารถให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับมาพักฟื้นต่อที่บ้าน ทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด นอกจากนี้ยังมีการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ เหมือนมีพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด”

จิตริณี ตันสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคาร ซีไอเอ็บี ไทย จำกัด (มหาชน)

เสียงจากผู้ใช้จริง

คิดไว้อยู่แล้วว่าสักวันจะต้องมาถึงจุดนี้ วันที่พ่อแม่ของเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงแม้จะเตรียมใจไวล่วงหน้า แต่พอถึงเวลาจริงๆเราเองก็ไม่สามารถทำได้ดีเพราะไม่มีประสบการณ์มาก่อน กิจวัตรประจำวันทุกด้านกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมา สำหรับทั้งตัวคนป่วยและลูกหลานที่คอยดูแล ในช่วงแรกๆจึงเต็มไปด้วยปัญหาและความกังวลใจ ก็เลยลองโทรศัพท์ไปคุยกับ Health at Home และก็ได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำด้วยดี มีทีมงานและระบบงานที่เรียบร้อยเป็นมืออาชีพ ทำให้คลายความกังวลไปได้หวังว่าอีกไม่นานคนป่วยจะสุขภาพแข็งแรงขึ้น ขอบคุณมากๆ

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

นักเขียน และบรรณาธิการนิตยสาร

จากใจผู้ก่อตั้ง

ปี 2013 ขณะที่ผมศึกษาเรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medicine) อยู่ที่ New York City, US ผมได้เห็นความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผมเห็นว่าคนไข้ที่เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง หรือมีภาวะพึ่งพิง ไม่จำเป็นต้องถูกส่งไปอยู่ Nursing home ทุกราย อีกทั้งลูกหลานก็ไม่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเต็มเวลา เนื่องจากผมเองนั้นเป็นลูกคนเดียว ก็คิดเช่นเดียวกันว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เราเองก็อยากให้พ่อและแม่ได้อยู่ที่บ้าน และผมก็คิดว่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนั้น เข้ากับบริบทของคนเอเชียที่เราให้ความสำคัญในเรื่องความกตัญญู

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Health at Home ซึ่งเรามีความเชื่อว่า ถ้าผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่อยากอยู่ที่บ้าน เราจะช่วยให้เขาได้อยู่บ้านอย่างที่เขาต้องการ

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ (หมอตั้ม)

Mount Sinai Hospital, NYC, USA

ติดต่อเรา

ปรึกษา Health at Home
ฮังการ์ ชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330