Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN
Logo

บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยส่งตรงถึงบ้านคุณ

ก่อตั้งโดยทีมงานอายุรแพทย์

จองตอนนี้ จองผู้ดูแล
เดินได้ต้องพยุง

เดินได้ต้องพยุง

ติดเตียง

ติดเตียง

หลังผ่าตัด

หลังผ่าตัด

มะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

คนไข้เดินได้ต้องพยุง


 • ช่วยพยุง
 • ประคองนั่ง และ อุ้มนั่งรถเข็นอย่างถูกวิธี
 • ช่วยทำความสะอาดร่างกาย
 • เปลี่ยนแพมเพร์ส
 • ล้วงอุจจาระ (ถ้ามี)
 • ทำการภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ทำความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย

คนไข้ติดเตียง


 • ช่วยพลิกตัว
 • อาบนํ้าบนเตียง
 • ทํากายภาพบําบัดเบื้องต้น
 • ทําแผลกดทับ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย
 • ดูดเสมหะ (กรณีคนไข้ใส่สายดูดเสมหะทางปาก หรือ คอ)

อาหาร


 • ป้อนอาหารทางปาก
 • ป้อนอาหารทางสายยาง (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)
 • ปั่นอาหาร (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)

ขับถ่าย


 • เปลี่ยนแพมเพิร์ส
 • ล้วงอุจาระ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาดถุงหน้าท้อง (กรณีคนไข้มีถุงหน้าท้อง)
 • สวนปัสสาวะ (กรณีคนไข้ใส่สายสวนปัสสาวะ)

คนไข้หลังผ่าตัด


 • ช่วยควบคุมการดูแลให้เป็นไปตามคําสั่งแพทย์
 • ทําแผลผ่าตัด
 • จัดยา

สําหรับคนไข้เพิ่งออกจากรพ. โดยเฉพาะคนไข้ผ่าตัด หัวใจลําไส้ สมอง เป็นคนไข้กลุ่มที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้ผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาล

คนไข้มะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย


 • ช่วยดูแลให้คนไข้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
 • ให้คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้ป่วย และครอบครัว

บริการอื่นๆ


เราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้าน เพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

กายภาพบำบัด


บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ (Physical Therapist) ถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:

 • ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก
 • ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กิจกรรมบำบัด


บริการนักกิจกรรมบําบัดมืออาชีพ (Occupational Therapist) ช่วยในการบำบัดการพูด การกลืนและการใช้ทักษะทางมือ

บริการพยาบาล


บริการพยาบาลทําหัตถการให้คนไข้ถึงบ้าน

 • เจาะเลือด และรายงานผลตรวจเลือด
 • ฉีดยา
 • ทําแผล
 • ใส่ หรือ เปลี่ยนสายยางให้อาหาร
 • ตรวจปัสสาวะ หรือ อุจจาระ

หมอตรวจสุขภาพที่บ้าน


บริการหมอเยี่ยมบ้าน ตรวจวินิจฉัยอาการคนไข้ พร้อมให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ

แนะนําและจัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล


บริการพยาบาลประเมินอาการคนไข้ พร้อมแนะนําและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ เช่น เตียงผู้ป่วย, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็น ฯลฯ

ราคา CarePro แคร์โปรผู้ดูแลมืออาชีพ

ค่าบริการคิดตามอาการคนไข้และรูปแบบการดูแลที่คุณต้องการ โดยเริ่มต้นที่

900 - 2,000
ต่อ 1 วัน
27,000 - 40,000
ต่อ 30 วัน
checked

ราคานี้รวมค่าอาหารและค่าเดินทางแล้ว

checked

เลือกได้ว่าจะใช้แบบพักกับคนไข้ หรือ ไป-กลับ

checked

ดูแลคนไข้ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์

checked

หาคนแทนให้หากมีการลา

checked

ปรึกษาอาการกับพยาบาลในทีมได้ตลอด

checked

ราคานี้รวมค่าอาหารและค่าเดินทางแล้ว

checked

เลือกได้ว่าจะใช้แบบพักกับคนไข้ หรือ ไป-กลับ

checked

ดูแลคนไข้ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์

checked

หาคนแทนให้หากมีการลา

checked

ปรึกษาอาการกับพยาบาลในทีมได้ตลอด

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 1

ลงข้อมูลคนไข้ผ่านเว็บ เราจะติดต่อกลับ ภายใน 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 2

รอรับโปรไฟล์ผู้ดูแลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา ภายใน 2 - 4 วัน

ขั้นตอนที่ 3

ผู้ดูแลเดินทางไปยังบ้านคุณ

มาตรฐานการดูแล

ผู้ดูแลมีคุณภาพ

พยาบาล, ผู้ช่วย พยาบาล, แคร์โปร (พนักงานเฝ้าไข้มืออาชีพ) เราตรวจสอบทักษะการดูแลและประวัติทุกคน

ไม่ขาดคนดูแล

เราจัดส่งผู้ดูแลให้ตลอดเมื่อขาด

มีพยาบาลให้คําปรึกษา

สามารถปรึกษาอาการคนไข้กับพยาบาลในทีมได้ตลอดการใช้งาน

ติดตามการดูแลผ่านแอปพลิเคชั่น

คุณสามารถดูข้อมูลคนไข้ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่นสู่การรับรองคุณภาพโดย JCI

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อเทียบมาตรฐานระดับสากล

เสียงจากผู้ใช้จริง

ผมเองเป็นแพทย์และคุณแม่เองก็เป็นพยาบาล สิ่งที่เรามองหาคือผู้ดูแลที่มีมีทกัษะทํางานได้จริงเคยลองใช้ลองเปลี่ยนมาหลายศูนย์แล้ว แต่พอลองใช้บริการของ Health at Home ก็เห็นถึงความแตกต่างของผ้ดูแลที่ส่งมา ประทับใจที่ดูแลได้ดีใส่ใจคนไข้แบบที่เราคาดหวัง

นพ.พันเลศ และคุณแม่ อดีตอาจารย์พยาบาลแผนก
สูตินรีเวช รพ.จฬุาลงกรณ์

เสียงจากผู้ใช้จริง

ถูกใจแนวคิดการให้บริการของ Health at Home ที่เน้นการดูแลผู้ป่วยที่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีประทับใจทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยติดเตียง สามารถให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับมาพักฟื้นต่อที่บ้าน ทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด นอกจากนี้ยังมีการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเหมือนมีพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

จิตริณี ตันสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคาร ซีไอเอ็บี ไทย จำกัด (มหาชน)

เสียงจากผู้ใช้จริง

คิดไว้อยู่แล้วว่าสักวันจะต้องมาถึงจุดนี้ วันที่พ่อแม่ของเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงแม้จะเตรียมใจไวล่วงหน้า แต่พอถึงเวลาจริงๆเราเองก็ไม่สามารถทำได้ดีเพราะไม่มีประสบการณ์มาก่อนกิจวัตรประจำวันทุกด้านกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมา สำหรับทั้งตัวคนป่วยและลูกหลานที่คอยดูแลในช่วงแรกๆจึงเต็มไปด้วยปัญหาและความกังวลใจ ก็เลยลองโทรศัพท์ไปคุยกับ Health at Home และก็ได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำด้วยดี มีทีมงานและระบบงานที่เรียบร้อยเป็นมืออาชีพ ทำให้คลายความกังวลไปได้หวังว่าอีกไม่นานคนป่วยจะสุขภาพแข็งแรงขึ้น ขอบคุณมากๆ

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
นักเขียน และบรรณาธิการนิตยสาร

จากใจผู้ก่อตั้ง

ปี 2013 ขณะที่ผมศึกษาเรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medicine) อยู่ที่ New York City, US ผมได้เห็นความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผมเห็นว่าคนไข้ที่เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง หรือมีภาวะพึ่งพิง ไม่จำเป็นต้องถูกส่งไปอยู่ Nursing home ทุกราย อีกทั้งลูก

หลานก็ไม่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเต็มเวลา เนื่องจากผมเองนั้นเป็นลูกคนเดียว ก็คิดเช่นเดียวกันว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เราเองก็อยากให้พ่อและแม่ได้อยู่ที่บ้าน และผมก็คิดว่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนั้น เข้ากับบริบทของคนเอเชียที่เราให้ความสำคัญในเรื่องความกตัญญู

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Health at Home ซึ่งเรามีความเชื่อว่า ถ้าผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่อยากอยู่ที่บ้าน เราจะช่วยให้เขาได้อยู่บ้านอย่างที่เขาต้องการ

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ (หมอตั้ม)
Mount Sinai Hospital, NYC, USA

ติดต่อเรา

ปรึกษา Health at Home

ฮังการ์ ชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330