Health at Home

ศูนย์บริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้คุณถึงที่บ้าน รายวัน รายเดือน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด | ผู้ดูแลผ่านการตรวจสอบทักษะในการดูแล และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม | ควบคุมโดยทีมพยาบาลของ Health at Home

Health at home question
บริการของเรา

ปัจจุบัน เฮลท์ แอท โฮม ให้บริการดูแลคนไข้ทั่วประเทศ โดยพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการคิดค่าเดินทางของแคร์โปรเพิ่มตามระยะทาง ซึ่งจะรวมอยู่ในราคาที่แจ้งเมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป ค่ะ

 1. เช็กราคาและเวลา
  เพียงกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป เราจะประเมินราคาตามอาการคนไข้ รูปแบบการดูแล และระยะทาง พร้อมแจ้งเวลาที่เร็วที่สุดที่แคร์โปรสามารถเริ่มงานดูแลคนไข้ได้

 2. เลือกวัน
  เลือกช่วงเวลา และเจาะจงสถานที่ ที่คุณต้องการให้แคร์โปรไปดูแล

 3. หาคน
  รอ 1-4 ชม. เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรที่เหมาะกับอาการคนไข้ รูปแบบการดูแล และระยะทางให้คุณพิจารณา หากไม่ถูกใจสามารถขอดูโปรไฟล์แคร์โปรท่านอื่นได้

 4. จ่าย
  จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือเคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการ

เพียง 4 ขั้นตอนแคร์โปรจะเดินทางไปดูแลคนไข้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คุณต้องการค่ะ

การดูแลแบบ ‘ไป-กลับ’ หมายความว่าแคร์โปรไปดูแลคนไข้ 12 ชั่วโมง
โดยแคร์โปรรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับเอง

- เวรกลางวัน 12 ชั่วโมง (07.00-19.00 น. หรือ 08.00-20.00 น.)
- เวรกลางคืน 12 ชั่วโมง (19.00-07.00 น. หรือ 20.00-08.00 น.)

หมายเหตุ: ด้วยข้อจำกัดด้านการเดินทางของแคร์โปร ในปัจจุบัน เฮลท์ แอท โฮม ให้การดูแลรูปแบบไป-กลับสําหรับคนไข้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นค่ะ

การดูแลแบบพักอาศัยกับคนไข้ หมายความว่าแคร์โปรดูแล 12 ชม. ในตอนกลางวันส่วนในตอนกลางคืนแคร์โปรจะนอนแสตนด์บายหากคนไข้มีอาการผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีที่คนไข้ไม่หลับไม่นอน หรือลุกเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง แคร์โปรที่ไปดูแลแบบพักอาศัยกับคนไข้จะต้องทำงานดูแลอย่างตื่นตัวตลอด 24 ชม. ส่งผลให้อ่อนล้า ประสิทธิภาพการดูแลลดลง เสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อตัวคนไข้ ทางเฮลท์ แอท โฮม อาจต้องขอเปลี่ยนตัวแคร์โปร หรือเสนอรูปแบบการดูแลอื่นที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

หลังจากคุณกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรให้พิจารณาทันทีภายใน 4 ชั่วโมง (ในกรณีที่ไม่มีแคร์โปรที่เหมาะสมภายใน 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการหาต่อและรายงานทันทีเมื่อมีคนที่เหมาะสม)

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: แคร์โปรสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุดภายใน 6 ชม.นับจากเวลาที่กรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ

ต่างจังหวัด: แคร์โปรสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุดภายใน 48 ชม.นับจากเวลาที่กรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ

หากแคร์โปรแจ้งลาหยุด เฮลท์ แอท โฮม จะเตรียมแคร์โปรที่เหมาะสมเพื่อทดแทน รวมทั้งประสานงานข้อมูลและแผนการดูแล เพื่อให้คนไข้ได้รับคุณภาพการดูแลที่ต่อเนื่องที่สุดค่ะ

เมื่อใช้บริการแคร์โปรแล้ว เฮลท์ แอท โฮม มีทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการดูแล สามารถแจ้งความต้องการผ่านเจ้าหน้าที่ใน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอปได้เลยค่ะ

แคร์โปร ผู้ดูแลมืออาชีพ

แคร์โปร คือผู้ดูแลคนไข้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ และการผ่านทดสอบตามมาตรฐานของ เฮลท์ แอท โฮม

แคร์โปร ต้องผ่านการทดสอบ 3 ด้านคือ
1. ทักษะด้านการพยาบาล: ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายคนไข้ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น การเช็ดตัวคนไข้ติดเตียง และ 10 ทักษะพิเศษ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การทำแผลเบื้องต้น การเจาะน้ำตาลและฉีดอินซูลิน การสวนอุจจาระ เป็นต้น
2. ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ: แคร์โปรมีทัศนคติเชิงบวกและรักงานบริการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ
3. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านระบบของกรมตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ เฮลท์ แอท โฮม มีการจัดอบรมและเสริมสร้างพัฒนาทักษะการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุให้แคร์โปรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลและเป็นการวางรากฐานความก้าวหน้าให้กับอาชีพของตัวแคร์โปรเอง

แคร์โปร คือผู้ดูแลคนไข้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ และการผ่านทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติของ เฮลท์ แอท โฮม สามารถทำหน้าที่ดูแลขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือกิจวัตรในชีวิตประจำวันของคนไข้เมื่อได้รับมอบหมายและความยินยอมจากครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด เช่น การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายคนไข้ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

แคร์โปร ไม่สามารถทำกิจกรรมการดูแลที่มีความซับซ้อน เช่น เปลี่ยนสายอาหาร เปลี่ยนสายปัสสาวะ ทำแผลลึกเห็นกล้ามเนื้อระดับสี่ ฟอกไต เจาะเลือด หรือ ฉีดยาเข้าเส้นเลือด โดยในกรณีนี้ เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้บริการของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อความเหมาะสมในด้านทักษะกับความซับซ้อนของภาระงานค่ะ

พยาบาลวิชาชีพ – Registered Nurse ( RN ) คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถประกอบอาชีพในด้านบริการสุขภาพอนามัยทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแล เพื่อบรรเทาอาการโรค การประเมินภาวะสุขภาพ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการทำหัตถการต่าง ๆ

ที่บ้าน: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา จัดเตรียมอาหาร ทำอาหารเมนูพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก อาหารปั่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะตามขอบเขตที่ครอบครัวแจ้ง พาคนไข้ไปโรงพยาบาลตามนัดหมายจากแพทย์

ที่โรงพยาบาล: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา ตามอาการของคนไข้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลตามขอบเขตการดูแลที่ทางโรงพยาบาลอนุญาตหรือกำหนดไว้

แคร์โปรของ เฮลท์ แอท โฮม ทุกคน ผ่านการสัมภาษณ์และการทดสอบด้านการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์และพยาบาล รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูง

หลังจากคุณกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรที่เหมาะสมที่สุดให้คุณพิจารณา หากไม่ถูกใจสามารถขอดูโปรไฟล์แคร์โปรคนอื่น พร้อมแจ้งเหตุผลเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งโปรไฟล์แคร์โปรคนใหม่ได้ตรงความต้องการยิ่งขึ้น

เมื่อคุณขอดูโปรไฟล์ของแคร์โปรคนใหม่แล้ว คุณจะไม่สามารถกลับมาเลือกโปรไฟล์แคร์โปรคนเดิมได้อีก เนื่องจากเราจำเป็นต้องทำการยกเลิกตามระบบค่ะ

กรณีแคร์โปรไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ทาง เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ หาก เฮลท์ แอท โฮม ไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ที่เหมาะสมได้ภายใน 3 วัน เราจะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการค่ะ

แคร์โปร สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐานและดูแลคนไข้ชาวต่างชาติได้ หากต้องการใช้บริการกรุณาแจ้งแอดมินทางไลน์ @healthathome

กรณีแคร์โปรไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ทาง เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ หาก เฮลท์ แอท โฮม ไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ที่เหมาะสมได้ภายใน 3 วัน เราจะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการค่ะ

ค่าบริการและการชําระเงิน

ค่าบริการของ เฮลท์ แอท โฮม รายวันเริ่มต้นที่ 1,380-1,980 บาท และรายเดือนเริ่มต้นที่ 23,800-38,080 บาท โดยการประเมินค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดเคสและสภาพอาการคนไข้ที่ส่งผลถึงภาระงานของแคร์โปรดังนี้

ทักษะการดูแลที่ต้องใช้ในการดูแลคนไข้:
- เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลน้อย เช่น นั่งเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลโดยมีพยาบาลของโรงพยาบาลดูแลคนไข้เป็นหลัก
- เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลปกติ เช่น ช่วยพยุงเดินอย่างถูกวิธี สวนอุจจาระ ดูแลสุขอนามัยทั่วไป ฯลฯ
- เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลพิเศษ เช่น ฉีดอินซูลิน มีอาการสมองเสื่อมมาก ฯลฯ
- เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลระดับสูงเช่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ สวนปัสสาวะทิ้ง ทําแผลกดทับลึก ฯลฯ
- เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลระดับสูงหลายทักษะ

ตําแหน่งที่พักของคนไข้:
- ที่พักอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ที่พักอยู่นอกเหนือจากเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการคิดค่าเดินทางเพิ่มตามแต่ละพื้นที่

ค่าบริการของ เฮลท์ แอท โฮม เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่าโอที ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

เมื่อเลือกโปรไฟล์แคร์โปรที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดให้ชําระค่าบริการภายใน 8 ชั่วโมง ถ้าช้ากว่านั้น โปรไฟล์แคร์โปรที่เลือกไว้จะถูกยกเลิกโดยอัติโนมัติ

คุณสามารถเลือกชําระค่าบริการได้ 2 ช่องทาง:

 1. ชําระด้วยเงินสด
  บน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป หน้า “เลือกวิธีชำระเงิน” กดเลือก “เคาน์เตอร์” ตามด้วย “ชำระด้วยบาร์โค้ด” จากนั้นสามารถนำบาร์โค้ดดังกล่าวไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร่วมรายการกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ
 2. ชําระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
  กรอกข้อมูลของบัตรเครดิต/เดบิตให้ครบถ้วนบน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป ระบบจะดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกับการซื้อสินค้าหรือตั๋วเข้าชมการแสดงออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง

สำหรับผู้ที่ใช้แพ็กเกจรายวัน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรของคุณในวันที่ทำการจอง
สำหรับผู้ที่ใช้แพ็กเกจรายเดือน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านระบบตัดบัตรอัตโนมัติรายเดือน*

* ระบบตัดบัตรอัตโนมัติรายเดือนคือระบบการชำระเงินที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนของเรา เมื่อลูกค้าผูกบัตรเครดิต/เดบิตกับ เฮลท์ แอท โฮม ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการอัตโนมัติแบบล่วงหน้ารายเดือน โดยรอบบิลแรกระบบจะตัดบัตรตามวันที่กรอกข้อมูลบัตร ส่วนรอบบิลต่อ ๆ ไประบบจะตัดบัตรในวันที่เริ่มใช้บริการรอบถัดไป (บวกลบ 1-2 วัน แล้วแต่วันดำเนินการ) เช่น ลูกค้าทําการจองและชําระค่าบริการในวันที่ 10 มกราคม แต่เริ่มใช้บริการในวันที่ 15 มกราคม ดังนั้นรอบบิลถัดไปจะเรียกตัดบัตรในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ บวกลบ 1-2 วัน

ยกเลิกก่อนใช้บริการ:
- กรณียกเลิกบริการเร็วกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน เฮลท์ แอท โฮม จะดําเนินการคืนเงินเต็มจำนวน*
- กรณียกเลิกบริการช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน จะดําเนินการคืนเงิน 50% ของค่าบริการที่ชำระไปแล้ว

ยกเลิกระหว่างใช้บริการ:
- กรณีคนไข้เข้า ICU/CCU หรือ เสียชีวิตกระทันหัน บริษัทจะดําเนินการคืนเงินให้ตามส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ*
- กรณีแคร์โปรไม่ตรงความต้องการ เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ หากบริษัทไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ได้ภายใน 3 วัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ*
- กรณีทั่วไป ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยจะมีผลยุติตามวันสิ้นสุดของรอบบริการนั้น

* หักค่าดำเนินการและเซอร์วิสชาร์จรวม 10%
** เฮลท์ แอท โฮม มีนโยบายคืนเงินสำหรับแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น ไม่มีนโยบายการคืนเงินสำหรับแพ็กเกจรายวันในทุกกรณี

เกี่ยวกับบริษัท เฮลท์ แอท โฮม

ช่องทางการติดต่อกับ เฮลท์ แอท โฮม
[email protected] : @healthathome
โทรศัพท์ : 02 - 080 – 3936
Facebook : Health at Home ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน
ที่ตั้ง : 849/40-42 โครงการสเตเดี้ยมวัน ซอยจุฬา 6 ถนนพระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330

เฮลท์ แอท โฮม ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน โดยเรามีบริษัทในเครือ เฮลท์ แอท โฮม แคร์ เซนเตอร์ เป็นเนอรส์ซิ่งโฮม หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.carecenter.healthathome.in.th/

บริษัท เฮลท์ แอท โฮม ก่อตั้งโดยนพ. คณพล ภูมิรัตนประพิณ อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาล Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีแคร์โปรในระบบกว่า 400 คน มีทีมพยาบาลฝึกสอนและทดสอบทักษะแคร์โปร พร้อมระบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดูแลที่บ้านมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

เฮลท์ แอท โฮม ก่อตั้งเมื่อปี 2015 และมีประสบการณ์การดูแลคนไข้มาแล้วกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ

up Line