Health at home question
บริการของเรา

ปัจจุบัน เฮลท์ แอท โฮม ให้บริการดูแลคนไข้ทั่วประเทศ โดยพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการคิดค่าเดินทางของแคร์โปรเพิ่มตามระยะทาง ซึ่งจะรวมอยู่ในราคาที่แจ้งเมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป ค่ะ

 1. เช็กราคาและเวลา
  เพียงกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป เราจะประเมินราคาตามอาการคนไข้ รูปแบบการดูแล และระยะทาง พร้อมแจ้งเวลาที่เร็วที่สุดที่แคร์โปรสามารถเริ่มงานดูแลคนไข้ได้
 2. เลือกวัน
  เลือกช่วงเวลา และเจาะจงสถานที่ ที่คุณต้องการให้แคร์โปรไปดูแล
 3. หาคน
  รอ 1-4 ชม. เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรที่เหมาะกับอาการคนไข้ รูปแบบการดูแล และระยะทางให้คุณพิจารณา หากไม่ถูกใจสามารถขอดูโปรไฟล์แคร์โปรท่านอื่นได้
 4. จ่าย
  จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือเคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการ

เพียง 4 ขั้นตอนแคร์โปรจะเดินทางไปดูแลคนไข้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คุณต้องการค่ะ

การดูแลแบบ ‘ไป-กลับ’ หมายความว่าแคร์โปรไปดูแลคนไข้ 12 ชั่วโมง
โดยแคร์โปรรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับเอง

- เวรกลางวัน 12 ชั่วโมง (07.00-19.00 น. หรือ 08.00-20.00 น.)
- เวรกลางคืน 12 ชั่วโมง (19.00-07.00 น. หรือ 20.00-08.00 น.)

หมายเหตุ: ด้วยข้อจำกัดด้านการเดินทางของแคร์โปร ในปัจจุบัน เฮลท์ แอท โฮม ให้การดูแลรูปแบบไป-กลับสําหรับคนไข้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นค่ะ

การดูแลแบบพักอาศัยกับคนไข้ หมายความว่าแคร์โปรดูแล 12 ชม. ในตอนกลางวันส่วนในตอนกลางคืนแคร์โปรจะนอนแสตนด์บายหากคนไข้มีอาการผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีที่คนไข้ไม่หลับไม่นอน หรือลุกเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง แคร์โปรที่ไปดูแลแบบพักอาศัยกับคนไข้จะต้องทำงานดูแลอย่างตื่นตัวตลอด 24 ชม. ส่งผลให้อ่อนล้า ประสิทธิภาพการดูแลลดลง เสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อตัวคนไข้ ทางเฮลท์ แอท โฮม อาจต้องขอเปลี่ยนตัวแคร์โปร หรือเสนอรูปแบบการดูแลอื่นที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

หลังจากคุณกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรให้พิจารณาทันทีภายใน 4 ชั่วโมง (ในกรณีที่ไม่มีแคร์โปรที่เหมาะสมภายใน 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการหาต่อและรายงานทันทีเมื่อมีคนที่เหมาะสม)

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: แคร์โปรสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุดภายใน 6 ชม.นับจากเวลาที่กรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ

ต่างจังหวัด: แคร์โปรสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุดภายใน 48 ชม.นับจากเวลาที่กรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ

หากแคร์โปรแจ้งลาหยุด เฮลท์ แอท โฮม จะเตรียมแคร์โปรที่เหมาะสมเพื่อทดแทน รวมทั้งประสานงานข้อมูลและแผนการดูแล เพื่อให้คนไข้ได้รับคุณภาพการดูแลที่ต่อเนื่องที่สุดค่ะ

เมื่อใช้บริการแคร์โปรแล้ว เฮลท์ แอท โฮม มีทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการดูแล สามารถแจ้งความต้องการผ่านเจ้าหน้าที่ใน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอปได้เลยค่ะ

แคร์โปร ผู้ดูแลมืออาชีพ

แคร์โปร คือผู้ดูแลคนไข้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ และการผ่านทดสอบตามมาตรฐานของ เฮลท์ แอท โฮม

แคร์โปร ต้องผ่านการทดสอบ 3 ด้านคือ
1. ทักษะด้านการพยาบาล: ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายคนไข้ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น การเช็ดตัวคนไข้ติดเตียง และ 10 ทักษะพิเศษ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การทำแผลเบื้องต้น การเจาะน้ำตาลและฉีดอินซูลิน การสวนอุจจาระ เป็นต้น
2. ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ: แคร์โปรมีทัศนคติเชิงบวกและรักงานบริการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ
3. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านระบบของกรมตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ เฮลท์ แอท โฮม มีการจัดอบรมและเสริมสร้างพัฒนาทักษะการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุให้แคร์โปรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลและเป็นการวางรากฐานความก้าวหน้าให้กับอาชีพของตัวแคร์โปรเอง

แคร์โปร คือผู้ดูแลคนไข้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ และการผ่านทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติของ เฮลท์ แอท โฮม สามารถทำหน้าที่ดูแลขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือกิจวัตรในชีวิตประจำวันของคนไข้เมื่อได้รับมอบหมายและความยินยอมจากครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด เช่น การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายคนไข้ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

แคร์โปร ไม่สามารถทำกิจกรรมการดูแลที่มีความซับซ้อน เช่น เปลี่ยนสายอาหาร เปลี่ยนสายปัสสาวะ ทำแผลลึกเห็นกล้ามเนื้อระดับสี่ ฟอกไต เจาะเลือด หรือ ฉีดยาเข้าเส้นเลือด โดยในกรณีนี้ เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้บริการของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อความเหมาะสมในด้านทักษะกับความซับซ้อนของภาระงานค่ะ

พยาบาลวิชาชีพ – Registered Nurse ( RN ) คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถประกอบอาชีพในด้านบริการสุขภาพอนามัยทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแล เพื่อบรรเทาอาการโรค การประเมินภาวะสุขภาพ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการทำหัตถการต่าง ๆ

ที่บ้าน: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา จัดเตรียมอาหาร ทำอาหารเมนูพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก อาหารปั่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะตามขอบเขตที่ครอบครัวแจ้ง พาคนไข้ไปโรงพยาบาลตามนัดหมายจากแพทย์

ที่โรงพยาบาล: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา ตามอาการของคนไข้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลตามขอบเขตการดูแลที่ทางโรงพยาบาลอนุญาตหรือกำหนดไว้

แคร์โปรของ เฮลท์ แอท โฮม ทุกคน ผ่านการสัมภาษณ์และการทดสอบด้านการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์และพยาบาล รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูง

หลังจากคุณกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป สำเร็จ เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรที่เหมาะสมที่สุดให้คุณพิจารณา หากไม่ถูกใจสามารถขอดูโปรไฟล์แคร์โปรคนอื่น พร้อมแจ้งเหตุผลเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งโปรไฟล์แคร์โปรคนใหม่ได้ตรงความต้องการยิ่งขึ้น

เมื่อคุณขอดูโปรไฟล์ของแคร์โปรคนใหม่แล้ว คุณจะไม่สามารถกลับมาเลือกโปรไฟล์แคร์โปรคนเดิมได้อีก เนื่องจากเราจำเป็นต้องทำการยกเลิกตามระบบค่ะ

กรณีแคร์โปรไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ทาง เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ หาก เฮลท์ แอท โฮม ไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ที่เหมาะสมได้ภายใน 3 วัน เราจะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการค่ะ

แคร์โปร สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐานและดูแลคนไข้ชาวต่างชาติได้ หากต้องการใช้บริการกรุณาแจ้งแอดมินทางไลน์ @healthathome

ค่าบริการและการชําระเงิน

ค่าบริการของ เฮลท์ แอท โฮม รายวันเริ่มต้นที่ 1,380-1,780 บาท และรายเดือนเริ่มต้นที่ 23,800-38,080 บาท โดยการประเมินค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดเคสและสภาพอาการคนไข้ที่ส่งผลถึงภาระงานของแคร์โปรดังนี้

ทักษะการดูแลที่ต้องใช้ในการดูแลคนไข้: - เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลน้อย เช่น นั่งเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลโดยมีพยาบาลของโรงพยาบาลดูแลคนไข้เป็นหลัก - เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลปกติ เช่น ช่วยพยุงเดินอย่างถูกวิธี สวนอุจจาระ ดูแลสุขอนามัยทั่วไป ฯลฯ - เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลพิเศษ เช่น ฉีดอินซูลิน มีอาการสมองเสื่อมมาก ฯลฯ - เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลระดับสูงเช่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ สวนปัสสาวะทิ้ง ทําแผลกดทับลึก ฯลฯ - เคสที่ใช้ทักษะในการดูแลระดับสูงหลายทักษะ

ตําแหน่งที่พักของคนไข้: - ที่พักอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ที่พักอยู่นอกเหนือจากเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการคิดค่าเดินทางเพิ่มตามแต่ละพื้นที่

ค่าบริการของ เฮลท์ แอท โฮม เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่าโอที ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

เมื่อเลือกโปรไฟล์แคร์โปรที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดให้ชําระค่าบริการภายใน 8 ชั่วโมง ถ้าช้ากว่านั้น โปรไฟล์แคร์โปรที่เลือกไว้จะถูกยกเลิกโดยอัติโนมัติ

คุณสามารถเลือกชําระค่าบริการได้ 2 ช่องทาง:

 1. ชําระด้วยเงินสด
  บน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป หน้า “เลือกวิธีชำระเงิน” กดเลือก “เคาน์เตอร์” ตามด้วย “ชำระด้วยบาร์โค้ด” จากนั้นสามารถนำบาร์โค้ดดังกล่าวไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร่วมรายการกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ
 2. ชําระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
  กรอกข้อมูลของบัตรเครดิต/เดบิตให้ครบถ้วนบน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอป ระบบจะดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกับการซื้อสินค้าหรือตั๋วเข้าชมการแสดงออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง

สำหรับผู้ที่ใช้แพ็กเกจรายวัน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรของคุณในวันที่ทำการจอง
สำหรับผู้ที่ใช้แพ็กเกจรายเดือน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านระบบตัดบัตรอัตโนมัติรายเดือน*

* ระบบตัดบัตรอัตโนมัติรายเดือนคือระบบการชำระเงินที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนของเรา เมื่อลูกค้าผูกบัตรเครดิต/เดบิตกับ เฮลท์ แอท โฮม ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการอัตโนมัติแบบล่วงหน้ารายเดือน โดยรอบบิลแรกระบบจะตัดบัตรตามวันที่กรอกข้อมูลบัตร ส่วนรอบบิลต่อ ๆ ไประบบจะตัดบัตรในวันที่เริ่มใช้บริการรอบถัดไป (บวกลบ 1-2 วัน แล้วแต่วันดำเนินการ) เช่น ลูกค้าทําการจองและชําระค่าบริการในวันที่ 10 มกราคม แต่เริ่มใช้บริการในวันที่ 15 มกราคม ดังนั้นรอบบิลถัดไปจะเรียกตัดบัตรในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ บวกลบ 1-2 วัน

ยกเลิกก่อนใช้บริการ:
- กรณียกเลิกบริการเร็วกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน เฮลท์ แอท โฮม จะดําเนินการคืนเงินเต็มจำนวน*
- กรณียกเลิกบริการช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน จะดําเนินการคืนเงิน 50% ของค่าบริการที่ชำระไปแล้ว

ยกเลิกระหว่างใช้บริการ:
- กรณีคนไข้เข้า ICU/CCU หรือ เสียชีวิตกระทันหัน บริษัทจะดําเนินการคืนเงินให้ตามส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ*
- กรณีแคร์โปรไม่ตรงความต้องการ เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ หากบริษัทไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ได้ภายใน 3 วัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ*
- กรณีทั่วไป ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยจะมีผลยุติตามวันสิ้นสุดของรอบบริการนั้น

* หักค่าดำเนินการและเซอร์วิสชาร์จรวม 10%
** เฮลท์ แอท โฮม มีนโยบายคืนเงินสำหรับแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น ไม่มีนโยบายการคืนเงินสำหรับแพ็กเกจรายวันในทุกกรณี

เกี่ยวกับบริษัท เฮลท์ แอท โฮม

ช่องทางการติดต่อกับ เฮลท์ แอท โฮม
[email protected] : @healthathome
โทรศัพท์ : 02 - 080 – 3936
Facebook : Health at Home ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน
ที่ตั้ง : 849/40-42 โครงการสเตเดี้ยมวัน ซอยจุฬา 6 ถนนพระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330

เฮลท์ แอท โฮม ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน โดยเรามีบริษัทในเครือ เฮลท์ แอท โฮม แคร์ เซนเตอร์ เป็นเนอรส์ซิ่งโฮม หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.carecenter.healthathome.in.th/

บริษัท เฮลท์ แอท โฮม ก่อตั้งโดยนพ. คณพล ภูมิรัตนประพิณ อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาล Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีแคร์โปรในระบบกว่า 400 คน มีทีมพยาบาลฝึกสอนและทดสอบทักษะแคร์โปร พร้อมระบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดูแลที่บ้านมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

เฮลท์ แอท โฮม ก่อตั้งเมื่อปี 2015 และมีประสบการณ์การดูแลคนไข้มาแล้วกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ

up Line

Health at Home

ศูนย์บริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้คุณถึงที่บ้าน รายวัน รายเดือน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด | ผู้ดูแลผ่านการตรวจสอบทักษะในการดูแล และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม | ควบคุมโดยทีมพยาบาลของ Health at Home