Health at home question
บริการของเรา

ปัจจุบัน เฮลท์ แอท โฮม ให้บริการดูแลคนไข้ทั่วประเทศ โดยพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะมีการคิดค่าเดินทางของแคร์โปรเพิ่มตามระยะทาง ซึ่งจะรวมอยู่ในราคาที่แจ้งเมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ ค่ะ

 1. เช็กราคาและเวลา
  เพียงกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ เราจะประเมินราคาตามอาการคนไข้ รูปแบบการดูแล และระยะทาง พร้อมแจ้งเวลาที่เร็วที่สุดที่แคร์โปรสามารถเริ่มงานดูแลคนไข้ได้
 2. เลือกวัน
  เลือกช่วงเวลา และเจาะจงสถานที่ ที่คุณต้องการให้แคร์โปรไปดูแล
 3. หาคน
  รอ 1-4 ชม. เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรที่เหมาะกับอาการคนไข้ รูปแบบการดูแล และระยะทางให้คุณพิจารณา หากไม่ถูกใจสามารถขอดูโปรไฟล์แคร์โปรท่านอื่นได้
 4. จ่าย
  จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือเคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการ

เพียง 4 ขั้นตอนแคร์โปรจะเดินทางไปดูแลคนไข้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คุณต้องการค่ะ

การดูแลแบบ ‘ไป-กลับ’
แคร์โปรดูแลคนไข้ 12 ชั่วโมง โดยแคร์โปรรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับเอง

- เวรกลางวัน 12 ชั่วโมง (07.00-19.00 น. หรือ 08.00-20.00 น.)
- เวรกลางคืน 12 ชั่วโมง (19.00-07.00 น. หรือ 20.00-08.00 น.)

หมายเหตุ: ด้วยข้อจำกัดด้านการเดินทางของแคร์โปร ในปัจจุบัน เฮลท์ แอท โฮม ให้การดูแลรูปแบบไป-กลับสําหรับคนไข้ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นค่ะ

ในการดูแลแบบพักอาศัยกับคนไข้ โดยปกติแล้วจะเหมาะกับคนไข้ที่มีการนอนหลับปกติ ไม่ค่อยตื่นกลางดึก เนื่องจากแคร์โปรที่ทำหน้าที่ดูแลมาตลอดช่วงกลางวันจะได้มีเวลาพักผ่อน และนอนแสตนด์บายอยู่ข้างๆหากคนไข้มีอาการผิดปกติ ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ในกรณีที่คนไข้ไม่หลับไม่นอน หรือลุกเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง แคร์โปรที่ไปดูแลแบบพักอาศัยกับคนไข้จะต้องทำงานดูแลอย่างตื่นตัวตลอด 24 ชม. ส่งผลให้อ่อนล้า ประสิทธิภาพการดูแลลดลง เสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อตัวคนไข้ ทางเฮลท์ แอท โฮม อาจต้องขอเปลี่ยนตัวแคร์โปร หรือเสนอรูปแบบการดูแลอื่นที่เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะ

หลังจากคุณกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ สำเร็จ เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรให้พิจารณาทันทีภายใน 4 ชั่วโมง (ในกรณีที่ไม่มีแคร์โปรที่เหมาะสมภายใน 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการหาต่อและรายงานทันทีเมื่อมีคนที่เหมาะสม)

ในกรุงเทพและปริมณฑล: แคร์โปรสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุดภายใน 6 ชม.นับจากเวลาที่กรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ สำเร็จ

ต่างจังหวัด: แคร์โปรสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุดภายใน 48 ชม.นับจากเวลาที่กรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ สำเร็จ

หากแคร์โปรแจ้งลาหยุด เฮลท์ แอท โฮมจะเตรียมแคร์โปรที่เหมาะสมเพื่อทดแทน รวมทั้งประสานงานข้อมูลและแผนการดูแล เพื่อให้คนไข้ได้รับคุณภาพการดูแลที่ต่อเนื่องที่สุดค่ะ

เมื่อใช้บริการแคร์โปรแล้ว เฮลท์ แอท โฮม มีทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการดูแล สามารถแจ้งความต้องการผ่านเจ้าหน้าที่ใน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพได้เลยค่ะ

แคร์โปร ผู้ดูแลมืออาชีพ

แคร์โปร คือผู้ดูแลคนไข้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ และการผ่านทดสอบตามมาตรฐานของ เฮลท์ แอท โฮม

แคร์โปร ต้องผ่านการทดสอบ 3 ด้านคือ
1. ทักษะด้านการพยาบาล: ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายคนไข้ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น การเช็ดตัวคนไข้ติดเตียง และ 10 ทักษะพิเศษ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การทำแผลเบื้องต้น การเจาะน้ำตาลและฉีดอินซูลิน การสวนอุจจาระ เป็นต้น
2. ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ: แคร์โปรมีทัศนคติเชิงบวกและรักงานบริการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ
3. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านระบบของกรมตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ เฮลท์ แอท โฮม มีการจัดอบรมและเสริมสร้างพัฒนาทักษะการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุให้แคร์โปรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลและเป็นการวางรากฐานความก้าวหน้าให้กับอาชีพของตัวแคร์โปรเอง

แคร์โปร คือผู้ดูแลคนไข้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ และการผ่านทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติของ เฮลท์ แอท โฮม สามารถทำหน้าที่ดูแลขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือกิจวัตรในชีวิตประจำวันของคนไข้เมื่อได้รับมอบหมายและความยินยอมจากครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด เช่น การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายคนไข้ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

แคร์โปร ไม่สามารถทำกิจกรรมการดูแลที่มีความซับซ้อน เช่น เปลี่ยนสายอาหาร เปลี่ยนสายปัสสาวะ ทำแผลลึกเห็นกล้ามเนื้อระดับสี่ ฟอกไต เจาะเลือด หรือ ฉีดยาเข้าเส้นเลือด โดยในกรณีนี้ เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้บริการของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อความเหมาะสมในด้านทักษะกับความซับซ้อนของภาระงานค่ะ

พยาบาลวิชาชีพ – Registered Nurse ( RN ) คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถประกอบอาชีพในด้านบริการสุขภาพอนามัยทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแล เพื่อบรรเทาอาการโรค การประเมินภาวะสุขภาพ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการทำหัตถการต่างๆ

ที่บ้าน: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา จัดเตรียมอาหาร ทำอาหารเมนูพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก อาหารปั่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะตามขอบเขตที่ครอบครัวแจ้ง พาคนไข้ไปโรงพยาบาลตามนัดหมายจากแพทย์

ที่โรงพยาบาล: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา ตามอาการของคนไข้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลตามขอบเขตการดูแลที่ทางโรงพยาบาลอนุญาตหรือกำหนดไว้

แคร์โปรของ เฮลท์ แอท โฮม ทุกคน ผ่านการสัมภาษณ์และการทดสอบด้านการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์และพยาบาล รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูง

หลังจากคุณกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ สำเร็จ เราจะส่งโปรไฟล์แคร์โปรที่เหมาะสมที่สุดให้คุณพิจารณา หากไม่ถูกใจสามารถขอดูโปรไฟล์แคร์โปรคนอื่นได้อีก 2 ครั้ง รวมแล้วคุณสามารถดูโปรไฟล์แคร์โปรได้ทั้งหมด 3 คนต่อการทำบุ๊คกิ้งหนึ่งครั้ง

เมื่อคุณขอดูโปรไฟล์ของแคร์โปรคนใหม่แล้ว คุณจะไม่สามารถกลับมาเลือกโปรไฟล์แคร์โปรคนเดิมได้อีก เนื่องจากเราจำเป็นต้องทำการยกเลิกตามระบบค่ะ

กรณีแคร์โปรไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ทาง เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ หาก เฮลท์ แอท โฮม ไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ที่เหมาะสมได้ภายใน 3 วัน เราจะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการค่ะ

ค่าบริการและวิธีการชําระ

ค่าบริการของ เฮลท์ แอท โฮม รายวันเริ่มต้นที่ 900-2,000บาท และรายเดือน (30 วัน)เริ่มต้นที่ 27,000-40,000บาท

โดยการประเมินค่าบริการ ขึ้นอยู่กับภาระงานของแคร์โปร และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
- ทักษะพิเศษที่ต้องใช้ในการดูแลคนไข้
- ลักษณะทางกายภาพของคนไข้ อาทิเช่น มีน้ำหนักมาก
- ที่พักของคนไข้อยู่นอกเหนือจากเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สถานที่ดูแลคนไข้
- รูปแบบการทำงาน: พักอาศัยกับคนไข้ หรือไป-กลับ

ค่าบริการของ เฮลท์ แอท โฮม เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่าโอที ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม

เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่าน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ และเลือกโปรไฟล์แคร์โปร เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดให้จ่ายค่าบริการภายใน 8 ชั่วโมง ถ้าช้ากว่านั้น โปรไฟล์แคร์โปรที่เลือกไว้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

สามารถเลือกจ่ายค่าบริการได้ 2 ช่องทาง:

 1. จ่ายผ่านบัตรเครดิต
  กรอกข้อมูลของบัตรเครดิตให้ครบถ้วนบน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ ระบบจะดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกับการซื้อสินค้าหรือตั๋วเข้าชมการแสดงออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง
 2. จ่ายด้วยเงินสด
  บน เฮลท์ แอท โฮม ไลน์แอพ หน้า “จ่ายค่าบริการ” กดสร้าง “บาร์โค้ดชำระเงิน” นําบาร์โค้ดนั้นไปจ่ายได้ที่ธนาคาร (กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย และกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร่วมรายการกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ

ยกเลิกก่อนใช้บริการ:
- กรณียกเลิกบริการเร็วกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน เฮลท์ แอท โฮม จะดําเนินการคืนเงินเต็มจำนวน
- กรณียกเลิกบริการช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน สำหรับแพ็กเกจ 1-14 วัน จะดําเนินการคืนเงิน 50% ของค่าบริการที่ชำระไปแล้ว สำหรับแพ็กเกจ 15 วันขึ้นไปจะดําเนินการคืนเงิน 70% ของค่าบริการที่ชำระไปแล้ว

ยกเลิกระหว่างใช้บริการ:
- กรณีแคร์โปรไม่ตรงความต้องการ เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ หากเฮลท์ แอท โฮมไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ได้ภายใน 3 วัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
- กรณีคนไข้เข้า ICU/CCU จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
- กรณีคนไข้เสียชีวิตกระทันหัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ

เกี่ยวกับบริษัท เฮลท์ แอท โฮม

ช่องทางการติดต่อกับ เฮลท์ แอท โฮม
[email protected] : @healthathome
โทรศัพท์ : 02 - 080 – 3936
Facebook : Health at Home ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน
ที่ตั้ง : ชั้น 24 จัสท์โค สามย่าน มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เฮลท์ แอท โฮม ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่บ้านเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าบ้านคือสถานที่ดีที่สุดในการพักฟื้น ไม่มีบริการสถานที่รับฝากผู้สูงอายุ (Nursing Home) หรือบ้านพักคนชราค่ะ

บริษัท เฮลท์ แอท โฮม ก่อตั้งโดยนพ. คณพล ภูมิรัตนประพิณ อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาล Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทีมพยาบาลฝึกสอนและทดสอบทักษะแคร์โปร พร้อมระบบเทคโนลียีที่ช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดูแลที่บ้านมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันมีแคร์โปรในระบบกว่า 400 คน

เฮลท์ แอท โฮม ก่อตั้งเมื่อปี 2015 และมีประสบการณ์การดูแลคนไข้มาแล้วกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ

up Line

Health at Home

ศูนย์บริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้คุณถึงที่บ้าน รายวัน รายเดือน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด | ผู้ดูแลผ่านการตรวจสอบทักษะในการดูแล และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม | ควบคุมโดยทีมพยาบาลของ Health at Home