โรค & การดูแล

การเลือกซื้อเตียงผู้ป่วย | Health at Home

โดย Health at home · 2020-03-19

แม้ว่าแต่เดิม เตียงผู้ป่วยจะถูกออกแบบเพื่อนำมาใช้งานในโรงพยาบาลเป็นหลัก แต่ก็สามารถนำเตียงผู้ป่วยมาปรับใช้ในการพักฟื้นผู้ป่วยที่บ้านหรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายได้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันจึงมีการผลิตเตียงผู้ป่วยออกมาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อบุคคลที่มีลักษณะและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป

เตียงผู้ป่วย vs เตียงธรรมดา

เตียงผู้ป่วย เป็นเตียงที่ถูกออกแบบพิเศษมาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีฟังก์ชันที่พิเศษกว่าเตียงนอนปกติทั่วไป เช่น สามารถปรับส่วนหัว ส่วนท้าย หรือปรับความสูง-ต่ำของเตียงได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและการปรับสรีระร่างกาย ช่วยให้ง่ายต่อการดูแลผู้ป่วย รวมถึงลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ป่วยในกรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุซึ่งมีการเสื่อมถอยของร่างกายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รู้สึกดีและตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้นตามไปด้วย

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของเตียงผู้ป่วย

ข้อกำหนด
 1. เตียงมีขนาดไม่ต่ำกว่า 90×200 เซนติเมตร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
 2. มีความสูงจากพื้นถึงพื้นเตียง 25-40 เซนติเมตร และควรมีช่องว่างใต้เตียงเพื่อกันการเตะขอบเตียง
 3. ความสูงของราวกั้นเตียงผู้ป่วยเมื่อวัดจากฟูก ไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร
 4. วัสดุที่ใช้ผลิตมีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม พื้นผิวเรียบ ง่ายต่อการทำความสะอาด
 5. ระบุน้ำหนักสูงสุดที่เตียงสามารถรับได้ (Safe working load)

ประเภทของเตียงผู้ป่วย

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

(1) เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน (Manual Hospital Bed) เป็นเตียงผู้ป่วยที่ต้องอาศัยแรงในการหมุนเพลาเพื่อปรับระดับ

เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน

ข้อดี

 • ราคาไม่สูง (เริ่มต้นที่ 9,000 บาท)
 • ใช้งานได้ตลอดเวลา แม้ไม่มีไฟฟ้า
 • น้ำหนักเบากว่าเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

ข้อเสีย

 • ต้องก้มและใช้แรงหมุนเพื่อปรับระดับ อาจส่งผลเสียกับสุขภาพของผู้ดูแลในระยะยาวได้
 • ผู้ป่วยไม่สามารถปรับระดับเองได้

(2) เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า (Electric Hospital Bed) เป็นเตียงผู้ป่วยที่สามารถปรับระดับได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า

ข้อดี

 • ลดภาระงานของผู้ดูแล
 • ผู้ป่วยสามารถปรับเตียงได้ด้วยตัวเองทันที ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองจากการช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น

ข้อเสีย

 • ราคาสูง (เริ่มต้นที่ 24,000 บาท)
 • อาศัยระบบไฟฟ้าในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อไฟฟ้าขัดข้องหรืออาจชำรุดง่ายกว่าแบบมือหมุน
 • ต้องอาศัยการเรียนรู้ระบบการทำงานของเตียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามเตียงทั้ง 2 ประเภทสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้อีกตามความสามารถในการปรับท่าทาง หรือ “ไกร์” โดยมักจะแบ่งออกเป็นเตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ (ปรับส่วนหัวเตียงและปลายเตียงได้) 3 ไกร์ (ปรับส่วนหัว ส่วนปลาย และระดับสูง-ต่ำได้) และ 5 ไกร์ (ปรับส่วนหัว ส่วนปลาย ระดับสูง-ต่ำได้ และท่าเฉพาะทางทางการแพทย์ 2 ท่า ได้แก่ Trendelenburg และ Reverse Trendelenburg) ซึ่งจากการสำรวจ เฮลท์ แอท โฮม มีความเห็นว่าเตียง 5 ไกร์อาจเกินความจำเป็นสำหรับการใช้งานในบ้าน แต่หากมีข้อบ่งชี้เฉพาะทางการแพทย์ก็สามารถแจ้งตามร้านที่จำหน่ายเตียงผู้ป่วยได้เลยค่ะ

ตารางสำรวจราคาเตียงผู้ป่วย ปี 2020

ประเภทของเตียงผู้ป่วย ช่วงราคา (บาท)
เตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไกร์ เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
9,000
-
18,000
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
24,000
-
28,000
3 ไกร์ เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
14,000
-
23,000
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
26,000
-
29,000
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2 ไกร์ เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
9,000
-
18,000
3 ไกร์ เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
14,000
-
23,000
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
26,000
-
29,000
ประเภท ช่วงราคา (บาท)
เตียงผู้ป่วย
มือหมุน
2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
ราคา : 9,000 - 18,000
2 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
ราคา : 24,000 - 28,000
3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
ราคา : 14,000 - 23,000
3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
ราคา : 26,000 - 29,000
เตียงผู้ป่วย
ไฟฟ้า
2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 2 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
ราคา : 9,000 - 18,000
3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 3 ไกร์ ราวกั้นเหล็ก
ราคา : 14,000 - 23,000
3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 3 ไกร์ ราวกั้นปีกนก
ราคา : 26,000 - 29,000

แนวทางการเลือกซื้อเตียงผู้ป่วย

เฮลท์ แอท โฮม เข้าใจค่ะ ว่าคุณอาจกำลังสับสนและยังไม่รู้ว่าเตียงแบบไหนที่เหมาะกับคุณ เราขอเป็น 1 ในตัวช่วยที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพียงแค่คุณตอบคำถามสั้น ๆ 4 ข้อด้านล่าง เราจะช่วยหาคำตอบให้เองว่าคุณเหมาะกับเตียงผู้ป่วยแบบใด

ข้อใดต่อไปนี้ ตรงกับตัวคุณ/ผู้ใช้งาน ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

คุณจะเลือกอะไร ?

เตียงที่เหมาะสำหรับคุณคือ...

แชร์บทความนี้:

Health at home
ทีมแพทย์ พยาบาล เฮลท์ แอท โฮม

ทีมนักเขียนจากสหวิชาชีพ ของบริษัทเฮลท์ แอท โฮม มีความตั้งใจจะเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่บ้าน ให้เป็นประโยชน์กับคนไทย