Health at Home

ศูนย์บริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้คุณถึงที่บ้าน รายวัน รายเดือน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด | ผู้ดูแลผ่านการตรวจสอบทักษะในการดูแล และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม | ควบคุมโดยทีมพยาบาลของ Health at Home

ผู้ดูแลของเราทุกคนผ่านการคัดเลือก และฝึกอบรมกับเราโดยตรง

carepro-training-header carepro-training-header carepro-training-header
กว่าจะมาเป็นแคร์โปร ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มทำงานกับเราได้
ทดสอบทักษะการพยาบาล ทดสอบทักษะการพยาบาล
อบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ อบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
ตรวจประวัติอาชญากรรม ตรวจประวัติอาชญากรรม
ทดสอบทัศนคติและบุคลิกภาพ ทดสอบทัศนคติและบุคลิกภาพ
ตรวจสุขภาพป้องกันโรค ตรวจสุขภาพป้องกันโรค
เฮลท์ แอท โฮม มีการจัดอบรมประจำปี เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ ให้แคร์โปรอย่างสม่ำเสมอ สมัครเป็นผู้ดูแล